PSE-EE EUSKADI DOKUMENTUAK http://www.socialistasvascos.com es-ES WWW.SOCIALISTASVASCOS.COM http://www.socialistasvascos.com/images/rssPSE_EE_EUSKADI_2017.png http://www.socialistasvascos.com 150 100 <![CDATA[DOKUMENTUA - Zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko ardurei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12679 OSOKO ZUZENKETA El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que tal y como se ha aprobado en el punto primero de la Moción 27/2019 relativa al Decreto 126/2019, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco siga con las labores de revisión de dicho Decreto. El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a través de la labor de coordinación de Emakunde avance en el cumplimiento del acuerdo adoptado en la Proposición no de Ley 99/2018.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a que en el marco de los acuerdos adoptados en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el hogar siga avanzando a través de la colaboración interdepartamental.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a que a través de la Estrategia de Personas Cuidadoras impulse un nuevo paradigma con el que poder dar respuesta a una nueva generación de personas cuidadoras, hombres y mujeres, dispuestas a cuidar, pero con apoyos, sin comprometer su proyecto de vida, reforzando el apoyo formal, los servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras y que promueva la implicación de los hombres en el cuidado. La Estrategia deberá regirse por los siguientes principios:  Ser integral y multidimensional y debe tener una perspectiva interinstitucional e interdeparta-mental. Incorporar un enfoque innovador. Que incluya a la propia persona cuidadora como sujeto de derecho. Dirigida a la democratización de los cuidados. Con una perspectiva de género que sirva para corregir las desigualdades. Tiene que tener carácter preventivo. Elaborada desde un enfoque comunitario. Thu, 13 Feb 2020 06:03:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ESIko kudeaketa ekonomikoan izandako irregulartasunei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12678 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak honako hau eskatzen die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osakidetzari:  1- Araba Erakunde Sanitario Integratuaren kontratazio-espediente guztiak gardentasun-irizpideen arabera eta sektore publikoko kontratuen araudia errespetatuz eta aplikatuz gauzatzen jarraitzea.  2- Arabako ESIari hobekuntza-ekintzak proposatzea etorkizuneko kontratazio-espedienteetan aldaketak sartzeko, Santiago Ospitalearen eta Txagorritxu Ospitalearen antolaketan aurrera egiten jarraitzeko eta Arabako gizarte osoari ematen zaion arreta eta zerbitzua hobetzen jarraitzeko. 3- Erakundearteko beharrezko lankidetzari eustea. Thu, 13 Feb 2020 05:48:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleen hezkuntza-ibilbidean familiekin komunikazioa eta elkarlana hobetzeko neurriak hartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12710 OSOKO ZUZENKETA "1.-" Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala familiekiko komunikazioa eta harremana hobetzen, hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzuna emateko baliabide pertsonal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzko jarraibideetan eta protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. Horretarako, indartu egingo dira familien eta laguntza-zerbitzuen-berritzeguneen arteko koordinazioa, komunikazioa eta harremana, ikasleen beharretara hobeto egokitzeko.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala hobetzen premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza arautuko etapa guztietan dagozkien laguntzen definizioa eta hedapena, bai eta familia guztiek baliabide horiek eskuratzeko mekanismoak ere. " Fri, 14 Feb 2020 12:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EITBn emititzen diren elikagaiei buruzko iragarkiak haur-ordutegi eta haur-programazioan arautzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12709 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak EiTBren Zuzendaritzari eskatzen dio elikagaien publizitatearen presentziari buruzko txosten bat egin dezala, EiTBren Administrazio Kontseilura bidaltzeko eta, hala badagokio, elikadura osasungarriaren aldeko erabakiak hartzeko, bereziki haurren artean. Fri, 14 Feb 2020 11:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eraikin publikoetako "vending" makinak arautzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12708 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak honako hau eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari:  1.- EAEko vendingaren egoerari buruzko azterlan bat egitea, vending osasungarriaren egoera eta hedapen-potentzialtasuna aztertuz. 2.- "Vending osasungarria" kontzeptua Administrazio Publikoaren lizitazio-prozedura guztietan garatzeko eta aplikatzeko formulak aztertzen eta ezartzen jarraitzea, produktu osasungarrien kontsumoa bultzatzeko eta sustatzeko. 3.- Vending-enpresekin batera, informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak abiaraztea makinak dauden zentroetan, vendingaren bidez kontsumo arduratsua eta osasungarria bultzatzeko. 4.- Elikadura Osasungarriko Ekimenen taldeari laguntzen jarraitzea, Vending Osasungarria ekimenaren koordinazioa eta jarraipena egiten jarrai dezan. Fri, 14 Feb 2020 11:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-laguntzarako espezialistari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12704 OSOKO ZUZENKETA "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio indartu dezala hezkuntza-laguntzako espezialisten erabilgarritasuna, balorazio psikopedagogikoetan eta indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat etorriz, ikasle bakoitzaren autonomia pertsonalaren garapena zainduz" Fri, 14 Feb 2020 11:52:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12696 OSOKO ZUZENKETA "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala indarrean dagoen ebazpena betetzen dela zaintzen, jarduera osagarrien edo eskolaz kanpoko jardueren plangintzari dagokionez, zeinaren bidez ikastetxe guztiek ikasle guztiak kontuan hartu behar baitituzte, guztiek baitute jarduera horietan parte hartzeko eskubidea, inor ez dadin jarduera horietatik kanpo geratu." Fri, 14 Feb 2020 11:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzako arretari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12695 OSOKO ZUZENKETA "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala familiekiko komunikazioa eta harremana hobetzen, hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzuna emateko baliabide pertsonal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzko jarraibideetan eta protokoloan ezarritakoarekin bat etorriz. Horretarako, indartu egingo dira familien eta laguntza-zerbitzuen-berritzeguneen arteko koordinazioa, komunikazioa eta harremana, ikasleen beharretara hobeto egokitzeko. Fri, 14 Feb 2020 11:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzako arretaren alderdiei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12694 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala gizarte- eta osasun-sistemekin esku hartzeko espazio partekatuak garatzen, aniztasunari erantzun integratua eta inklusiboa emango dion gizarte-, osasun- eta hezkuntza-esparrua eratzen joateko ". Fri, 14 Feb 2020 11:35:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la gratuidad del Consorcio Haurreskolak para familias con ingresos inferiores a 24.000 euros, en el camino hacia la gratuidad.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12689 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento vasco insta al Gobierno Vasco a seguir apostando por las medidas de conciliación familiar y laboral a través de la apertura de nuevas aulas del Consorcio HAURRESKOLAK haciendo frente a la demanda existente, así como la revisión de las tarifas actuales (reducción del 10% en 2020 y de otro 10% en 2021) y de los tramos de rentas, con el fin de favorecer a las familias con menores ingresos y familias monoparentales. Fri, 14 Feb 2020 11:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Doakotasunaren bidean, Haurreskolak Partzuergoa 24.000 euro baino gutxiagoko diru-sarrerak dituzten familientzat doakoa izateari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12688 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala familia eta lana bateragarri egiteko neurrien alde egiten, HAURRESKOLAK Partzuergoko gela berriak irekiz dagoen eskariari aurre egiteko, eta egungo tarifak berrikusiz (% 10eko murrizketa 2020an eta% 10ekoa 2021ean), bai eta errenta-tarteak ere, diru-sarrera txikiagoak dituzten familiei eta guraso bakarreko familiei laguntzeko. Fri, 14 Feb 2020 11:30:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Substantziarik gabeko adikzioak aztertu eta haiei aurre egiteari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12686 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak berretsi egin du 2019ko otsailaren 14ko osoko bilkuran aho batez hartutako erabakia, 4/2019 legez besteko proposamenari buruzkoa.  Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrera egin dezala akordio hori betetzeko hasitako ekintzen garapenean, jokoaren errealitatea eta substantziarik gabeko adikzioak aztertzeko eta horien arriskuei heltzeko. Fri, 14 Feb 2020 11:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako laguntza-neurriak indartzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12685 OSOKO ZUZENKETA "1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio erantzun egokia eman diezaiela ikastetxeek hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak eta, bereziki, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen hezkuntza-premiei, eremu horretako elkarteen ordezkariekin harremanak izaten jarrai dezaten, hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleekin egin beharreko esku-hartzeari buruzko gogoeta-espazioak partekatzeko. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 236/2015 Dekretuan ezarritakoa betetzen jarraitzeko, gaitasunen araberako hezkuntzaren ikuspegiarekin bat datozen hezkuntza-zentroetan, Eskola inklusiboa garatzeko Esparru Planean eta gaitasun handiko ikasleentzako hezkuntza-arretaren planean. Era berean, hezkuntza-etapa desberdinetan baliabideak kudeatzeko irizpideak berrikusten eta hobetzen jarraitzea. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala gizarte- eta osasun-sistemekin esku hartzeko espazio partekatuak garatzen, aniztasunari erantzun integratua eta inklusiboa emango dion gizarte-, osasun- eta hezkuntza-esparrua eratzen joateko. " Fri, 14 Feb 2020 11:21:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Heziketan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen arretarako zerbitzua ezartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12683 Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala zaintzen lanbide-heziketako ikastetxe guztiek kontuan har ditzatela ikasle guztien ezaugarriak "lantokiko prestakuntza" modulua eta prestakuntza dualeko plangintza egiteko, jarduera horietan parte hartzeko eskubidea bermatuz eta inor ez baztertzeko bitartekoak jarriz. " Fri, 14 Feb 2020 11:16:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hauteskunde-sistemaren erreformari buruz-koa ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12682 OSOKO ZUZENKETA "Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio premiaz izapidetu dezala Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa erreformatzeko lege-proiektu bat, mekanismo bat ezarriz, berme juridiko guztiekin, parte-hartze politikoa ahalbidetzeko atzerrian bizi diren pertsonek botoa ematerako orduan, eta, hala badagokio, egungo boto sistema erregutuaren eraginkortasunik ezak ezabatuz". Fri, 14 Feb 2020 10:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Legegintzaldi honetan Elkarrizketa Sozialerako Mahaian lortutako akordioei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12613 Pasa den urteko otsailaren 11n bilera bat burutu zen Elkarrizketa Sozialerako Mahaian, eta CONFEBASK, CCOO, UGT eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren, Enplegu eta Gizarte Politiken eta Hezkuntza saileko sailburuek hartu zuten parte, presidente Lan eta Justiziako sailburua zela.  Lan-plan bat prestatu zen bilera hartan, eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaiko lan-arlo ezberdinetan 2019rako izango ziren helburu nagusiak eta jarduera-ardatzak finkatu ziren bertan, hala nola: genero-berdintasuna, lan-osasuna, enplegua, industria, eta lanbide prestakuntza. Lan-plana hori garatzeko, mahai sektorialak, lan-taldeak eta talde teknikoak eratu ziren.   Hori dela eta, Euskal Sozialisten Taldeak mahai sektorial horietan burututako lanen ondorioz lortutako akordioak jakin nahi ditu.  Hala, hurrengo AHOZKO GALDERA egiten zaio osoko bilkuran Lan eta Justizia sailburuari:  Zein izan dira legegintzaldi honetan Elkarrizketa Sozialerako  Mahaian lortutako akordio garrantzitsuenak, eta, zehazkiago, 2019ko otsailaren 11ko bileran onartutako lan-planean oinarrituta lortutakoak? Mon, 10 Feb 2020 10:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ezker Sozialistaren ebazpen politikoa]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12554 EBAZPEN POLITIKOA Euskadin Ezker Sozialistari atxikitako militanteak, 2020ko urtarrilaren 25ean Eibarren bildurik, bat datoz kezka agertzean sindikatu abertzaleek datorren urtarrilaren 30erako deitu duten greba orokorraren gainean, eta adierazten dute ez daudela grebarekin ados. Langileek sustatutako mobilizazio eta greba ororekiko errespetua gordez, uste dugu mobilizazio horrek herritarrak nahastu nahi dituela, mezu subiranista bat legitimatzeko, ez duena zerikusirik ez motibazio koherenterik pentsioen defentsarekin. Uste dugu greba ez dela egokia, hain zuzen une honetan, koalizio progresistako Gobernuaren lehen erabakia pentsioak eguneratzea izan denean eta 2013ko pentsioen erreforma indargabetzea, pentsioak KPIren arabera berrikustea eta jasangarritasun-faktorea ezabatzea iragarri duenean. Era berean, ez dugu ere ulertzen greba egitea Gobernu berriak 2012ko lan-erreforma indargabetzeko hitza eman duenean. Prekaritatearen, soldata-eskala bikoitzaren edo BPGarekiko lan-errenten murrizketaren kontrako borroka, eta negoziazioaren aurreraeraginean oinarritutako negoziazio kolektiboaren berreskurapenak langileen batasuna eskatzen dute, ez zatiketa, “lan-harreman propioko eremu" baten nahia gorabehera, egiazki sindikatu deitzaileentzako baino ez den esparru bat izanik. Halaber, pentsioen eroste-mailari eusteko eta gutxieneko pentsioak hobetzeko aldarrikapenak batasunetik egin daitezke, eta behar dira egin. Grebaren mezu subiranista hori, aukera politiko legitimoa izanik ere, ez dute partekatzen sinatzaileek ezta ere langileek eta pentsionistek. Aldaketa sozialaren aldeko borroka indartu ordez, zatitu, banatu eta ahuldu egiten du, pentsioak aldeztearekin koherentea izango den motibaziorik ez erakusteaz gain. Ez da egia independentzia “aldaketa sozialaren” eragile denik, Euskadin "kotizaziopeko pentsioen diru-sarreren eta gastuen bilakaeraren ondoriozko emaitzak defizita sortzen duenean"1, 1.689,9 milioi eurokoa 2017an eta 1.630,2 milioikoa 2016an. Esan nahi baita, euskal lan-errentekin batera Espainiako langile klase guztiaren elkartasunarekin eusten zaiela, Euskadin, pentsioei. Greba horren mezu subiranistak “kutxa bakarraren” sistema aldatzea lekarke. Hori dela eta, dei egiten dugu sistemak bere horretan iraun dezan eta ez dadin izan inongo negoziazioren aztergai. Arrazoi horregatik, grebara EZ atxikitzea erabaki dugu, eta dei egiten dugu pentsionisten mugimenduaren batasunari berriro heltzera, mugimenduak berak dituen lidergo autonomoaz. Thu, 30 Jan 2020 11:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EUSKADIKO EZKER SOZIALISTA KORRONTEARI ATXIKITAKOEN ASANBLADA]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12548 Durango, 2019ko azaroaren 22a (…)  Erabaki da Prego adiskideak Asanbladako lehendakaritza-kargua hartzea, Reyes adiskideak idazkaritza, eta puntu hauek garatzea, aurreikusitako hurrenkeraren arabera:  Ezker Sozialistak Euskadin burututako gestioen kontu-ematea. Euskadiko bozeramaileak, Santiago Reyesek, sarrera txiki bat egin du 2019ko martxoan Koordinakunde Autonomikoaren ardura hartu zenetik izan diren gertaera garrantzitsuenen gainean. Beste batzuen artean, Korronteak Euskadin lortu duen sendotzea eta aitortza nabarmendu du, PSE-EEren batzorde eta webgunetan tokia duelarik, pentsioen gaian lehen ekitaldi propio bat burutzeaz gain. Puntu horretan, atxikitakoek adostu dute hobetu egin behar litzatekeela Korrontearen web-posizionamendua PSE-EEren webgunean. Erkidego-esparrua gainditzen duten analisiak burutzen hasi direnez, bozeramaileak Lucia Parcet koordinatzaile federalari eman dio hitza, zeinak bere esparrutik burututako gestioen berri eman du, hain zuzen Korronteari atxikitako guztien parte-hartzea erraztera zuzendutakoak. Asanbladan parte hartzen dutenek hainbat kontsulta egiten dituzte azken hilabeteetan, Estatuko gobernagarritasunaren eta Alderdiaren erabakien gainean, Korronteak hartu beharreko jokabideari buruz, eta baita Korronteari berari buruzko erabaki organikoez ere. Koordinakundeak berak argitu ditu erabaki horiek, eta Asanblada bat aurreikusi du eratzekoa den Gobernu sozialistaren eraketaren ondoren, Korronteak jendartean sustatutako parte-hartze baldintzetei jarraituz. Errolda operatibo bat behar da horretarako. Horren harira, Korronteari atxikitakoek militantziaren parte-hartzea sustatzearen alde agertu dira, eta Korronteko organo federalek Unidas Podemosekin akordio aurrerakoi bat egitearen gainean helarazitako jarrera babestearen alde. Dena dela, kezka agertu dute aipatu akordioari buruzko kontsultan erabili den metodologiari buruz.                 Egoera politikoari buruzko eztabaida.  Aurreko puntuen gaineko eztabaidarekin jarraitzeaz gain, hainbat azalpen eman dira Euskadiko zerga-politikari eta Administrazioko hizkuntza-politikari buruz, eta ez dute jarrera jakinik eragin. Puntu horretan, bozeramaileak proposatu du (eta onartu egiten da) mota horretako eztabaidetarako ebazpen-proposamen bat ere aurkeztea, ahozko azalpenaz gain. Korrontea ados azaldu da barne ezjakintasuna dagoenaz Alderdiak federalismoaren kontuan egindako proposamenen gainean. Aurrez aztertutako gaiei dagokionez, Euskadin atxikitakoen Asanbladak hurrengo ebazpena adostu du Bilkuran aztertutako bi gaiei buruz Korrontearen organo federalei aurrez igortzeko: Babesa ematen da Unidas Podemosekin egindako akordioari. Dena dela, eskatzen da Korronteak Alderdiko zuzendaritza-organoei helaraz diezaiola Gobernuaren akordioei buruzko kontsultak ez daitezen izan berrespen soilerako. PSOEko oinarriek izan dezaten euren iritzia zabalago azaltzeko adierazpidea. Proposatzen da Estatutuen bidez eta inbestidura bat baino 15 egun lehenagotik heleraztea proposamen horiek militantziari, baloratu ditzan, aukera ezberdinak aztertzeko aski denboraz. Babesa ematen da behin Gorteetan legegintzaldia eratu ondoren Ezker Sozialistaren Korronteko Koordinakunde Federalak antolatzeko Korronteari beharrezkoa zaion asanblada, Koordinakundeak Alderdiaren esparruetara helaraztea lortu duen parte-hartze telematikoaren prozedurekin, aurrerapena baitira PSOE beraren barne demokraziarentzat, eta beste eremu batzuetan ere ezarri beharrekoa. Horretarako, beharrezkoa da Korronteak denbora errealean ezagutzea bere errolda eta atxikituek komunikabide eraginkorrak izatea ESren egiturarekin. Eskatu da Granadako Adierazpena zabaltzea eta horren pedagogia egitea. Beste aztergairik ez zegoenez, bilera amaitutzat eman zen 22:15ean. Wed, 29 Jan 2020 12:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Espainiako Gobernuaren dekretazo digitalaz, "155 digital" edo "mordaza digital" bezala ezagutzen den urriaren 31ko 14/2019 Lege-dekretuaren bidez, komunikazio-zerbitzu digitalak bere gain hartzearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12612 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, bere Zerbitzu Juridiko Nagusiak emandako prozedura-irizpenean oinarrituta, erabaki dezala konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa jartzea urriaren 31ko 14/2019 Errege Lege Dekretuaren aurka, eta Estatuko Administrazio Orokorrari gonbita egin diezaiola lankidetzarako aldebiko batzordea eratzeko Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoko 33.2 artikuluaren arabera, aipatu aginduan, konstituzionaltasunari dagokionez, bi gobernuen artean dauden aldeak konpontzeko.  2.- Eusko Legebiltzarrak Gobernu zentralari eskatzen dio negoziatu dezala aipatutako Errege Lege Dekretuaren erreforma Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioekin, hura  baliozkotzeko egin den eztabaidan sortutako desadostasunak gainditzeko. Tue, 04 Feb 2020 11:23:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Agerraldi-eskaerak, Turismoaren 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, aldatzeko Lege-proposamenerako (11/09/02/02/00039)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12391 Behean sinatzen duten legebiltzar-taldeek, Ganberako indarreko Erregelamenduaren babesean, honako agerraldi hauek eskatzen dituzte Turismoaren 13/2016 Legea, uztailaren 28koa, aldatzeko Lege-proposamenaren harira: Euskal Rural Host. Landa eremuko erabilera turistikoko etxebizitzen elkartea. com en España. Ekonomia Digitalaren Espainiako Elkartea.   Euskadiko Landa Garapenerako Elkarteak:  LANDAOLA Gipuzkoako Landa Garapen Elkarteen Federazioa. Bizkaimendi Bizkaiko Landa Garapenerako Elkarteen Federazioa. ARABALANDA Arabako Landa Garapeneko Elkarteen Federazioa.             ENBA – Euskal Nekazarien Batasuna. EHNE- Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna. TURALCAT Kataluniako Landa Garapeneko eta Landa Turismoko Konfederazioa. Gipuzkoako Ostalaritza. Gipuzkoako Ostalaritza Enpresaburuen Elkartea. GOITUR Goierriko Dinamizazio eta Promozio Turistikorako Elkartea. Arabar Errioxa Ardoaren Ibilbidea. ELKARTU Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea. Thu, 23 Jan 2020 09:45:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Agerraldi eskaerak, euskal automobilgintza sektorearen etorkizuna aztertu eta hura indartzeko politika publiko berriak proposatzeko Txostenerako.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12390 Behean sinatzen duten legebiltzar taldeek, indarrean dagoen Ganberako Erregelamenduaren babesean, honako agerraldi hauek eskatzen dituzte euskal automobilgintza sektorearen etorkizuna aztertu eta hura indartzeko politika publiko berriak proposatzeko Txostenaren harira: Cubert (GKN) Inés Anitua (ACICAE) Jorge Posada (VICOMTECH) José Esmoris (CIE) Aitor Arzuaga (IBIL) Txomin Oronoz (GKN) Marijose Armendariz (GESTAMP) José María Palencia (FAGOR EDERLAN) Gaizka Zulaika (AEFAME) Nuria Gisbert (CIC ENERGIGUNE) Juan Carlos Cantalapiedra (IRIZAR) José Ignacio Zudaire (PETRONOR) Juan Ramón Arraibi (NORTEGAS) José Iraolagoitia (MICRODECO) José Ignacio Ormaeche (ENERGIA KLUSTERRA) Xabier Ortueta (AFM) Asier San Millán (SIDEREX) Bart Kamp (ORKESTRA) Urtza Llona (MERCEDES GASTEIZ) Enrique Monasterio (EEE Energiaren Euskal Erakundea) Jon Lekue (BIZKAIKO KONTZESIONARIOAK) Juan María López (GIPUZKOAKO KONTZESIONARIOAK) Thu, 23 Jan 2020 09:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Agerraldi-eskaerak, Aiara eskualdeko eta Urduña, Orozko, Arrankudiaga eta Arakaldo udalerrietako egoera sozioekonomikoa ikertu eta aztertzeko Txostenerako.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12389 Behean sinatzen duten legebiltzar taldeek, indarrean dagoen Ganberako Erregelamenduaren babesean, honako agerraldi hauek eskatzen dituzte Aiarako eskualdearen eta Urduña, Orozko, Arrankudiaga eta Arakaldo udalerrien egoera sozioekonomikoa ikertu eta aztertzeko Txostenaren gainean: Laudioko alkatea Iñaki Vivanco (APILL Laudioko industrialari txikien, saltoki, ostalaritza eta zerbitzuen elkarteko presidentea). Javier Aiz (Laudioaldeko zuzendaria). Vidrala-ko ordezkaria. Guardian-eko ordezkaria. Alvaro Bidegain (Tubacex). Jesús Esmoris (Tubacex). Envases-eko ordezkaria. Iza Ascensores-eko ordezkaria. JEZeko ordezkaria. Juanjo Hidalgo eta Félix Mugurutza jauna (Aiaraldeko berreskurapen historikoari lotuak). Jorge Gabiola (Tubos Reunidos). Amurrioko alkatea. Amurrio Bidean-eko (Amurrioko Udaleko Toki Garapenerako Elkartea) ordezkaria. Mubea, Light Eficcient Global (Inauxa) erakundeko ordezkaria. Jon Lapatza, Amurrio Ferrocarril y Equipos SAko ordezkaria. APYMCA-ko (Amurrioko Merkatari Txiki eta Ertainen Elkartea) ordezkaria. Amurrioko ostalaritzako ordezkaria. Zerbitzuetako ordezkaria, José Luis Ortíz de Zárate jauna. Amurrioko Institutuko (berezia, LH) zuzendaritzako ordezkaria. Arabako Txakolina Elkarteko ordezkaria, José Antonio Merino jauna. Aiarako alkatea. Okondoko alkatea. Aiarako Kuadrillako presidentea. Arcos de Quejana-ko ordezkaria. Santxotena Museoa. Artziniegako Etnografia Museoa. Laudioko Lanbide Heziketako Institutua.   OO.   Merkataritza Ganbera.   Caritas. Kuadrillako Enplegu teknikaria. Thu, 23 Jan 2020 09:42:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Espainiako Gobernuak Eliza katolikoak immatrikulatutako ondasunen zerrenda publiko ez egitearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12332 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak berretsi egin du Lan eta Justizia Batzordeak 2019ko martxoaren 20an hartutako erabakia, Eliza katolikoak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan immatrikulatutako ondasunak berreskuratzeari buruzkoa, hurrengo puntuak errekipatuz:  Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuko Justizia Ministerioari eskatzen dio Ganbera honi ahalik eta azkarren igorri diezaiola Eliza katolikoak EAEn immatrikulatutako ondasunen zerrenda eta horren inguruan duen informazioa, gaiak ukitutako administrazioei errazteko, hala badagokio, kaltetutako administrazioak titulartasuna berreskuratzea. Eusko Legebiltzarrak, behinaurreko Eusko Legebiltzarrak, behin aurreko zerrenda jasota, EAEko Jabetza Erregistratzaileen Elkargoari eskatuko dio, immatrikulazioaren garaian erregistratzaileek egindako kontrola gorabehera, kolaboratu dezala inskripzioak berrikusteko, domeinu publikoko ondasunak Erregistroan ondasun pribatuko jabetza gisa sartu ahal izan direnetan, garbiketa fisikoa eta juridikoa ahalbidetzeko helburuarekin, zuzenbide  substantiboarekin bat, zeinak bermatzen baitu horien besterenezintasun-, preskripzioezintasun- eta enbargaezintasun- printzipioa. Eusko Legebiltzarrak, Euskadiko Erregistratzaileen Dekanotzari eskatzen dio ezen berrikuspena eskatu diezaiela, Ganbera honetara 2015eko urriaren 14an bideratutako informazioaren arabera, Elizaren aldeko inolako  immatrikulazioren berririk ez dagoen jabetza-erregistroei, analisian sakontzeko dei eginaz eta Elizak ondasun horiek immatrikulatzeko erabili ahal izan duen termino anitz eta desberdinei erreparatuz. Eusko Legebiltzarrak Eusko  Jaurlaritzari eskatzen dio lidergoa hartu eta beharrezkoak diren lanak koordinatu eta egin ditzala foru aldundi, Eudel, legelari eta historialariekin batera,  era  desegokian immatrikulatutako ondasunak aztertu, identifikatu, defendatu eta berreskuratzeko helburuarekin. Eusko Legebiltzarrak Eusko  Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, foru-aldundiekin bat, informazioa juridiko eta  historikoa  eman diezaiela EAEko tokiko erakundeei, horien ondare publikoaren jatorriari eta eskubideei buruz, eta erakunde horiek aktiboki babestu ditzala, Elizak behar ez bezala immatrikulatutako ondasunak berreskuratzen, banakatutako prozedura judizialak baitira, ondasun bakoitzaren eta haren  titulartasunaren ezaugarriak aintzat hartuta Fri, 20 Dec 2019 01:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre el rechazo a la iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado español para llevar al Tribunal Constitucional la Ley de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12331 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco para que, en el seno de la Comisión Bilateral con el Gobierno de España, defienda la competencia de la Comunidad Autónoma por la que el Parlamento Vasco regule, en base a una Ley de Ordenación Territorial, los Grandes Establecimientos Comerciales. El Parlamento insta al Gobierno Vasco para que negocie en la Comisión Bilateral con el Gobierno de España, un acuerdo que resuelva, de forma definitiva, esta controversia. Fri, 20 Dec 2019 01:38:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ertzaintzaren eraginkortasuna hobetzeko politikiei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12330 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak honako hau eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari:  2020an, Segurtasun Sailak eta Lan eta Justizia Sailak beharrezko urratsak egin ditzaten Ertzaintzaren atestatuak Justizia Administrazioaren espediente elektronikoetan integratu ahal izateko. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren bidez ikerketa-arloko prestakuntza-programak ezartzen jarraitzeko eskubidea, bai Ertzaintzaren oinarrizko eskalara sartzeko ikastaroetan, bai ikerketa kriminalean espezializatzeko ikastaroetan. Fri, 20 Dec 2019 01:36:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - EAEn gizarte-kohesioan ematen ari den atzerakadari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12329 OSOKO ZUZENEKTA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema zabaltzen eta garatzen. Horretarako, gainontzeko euskal erakundeekin batera eta eurekin elkarlanean, eutsi diezaiola Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan aurreikusitakoari eta hori bete dezala. Helburua da Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema finkatzea sistema unibertsal eta ardura publikoko gisa. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gizarteratzeko politikak garatu ditzala ikuspegi intersektorial batetik eta sailarteko egituratze batez, Gizarteratzeko IV Euskal Planean aurreikusitakoaren arabera. Eusko Legebiltzarrak, Diru-Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren hobetzea ezartzea helburu, beharrezko deritzo diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko Lege Proposamena Legebiltzarrean tramitatzea. Fri, 20 Dec 2019 01:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gazteen alokairurako laguntzak errazteko Gaztelagun programaren aldaketei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12237 Norentzat: INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURUA Zuk zuzentzen duzun Sailak gazteen alokairurako Gaztelagun programa jarri zuen abian pasa den urtarrilaren 1ean, lan-merkatuan sartzen diren gazteen emantzipazioa bultzatzeko, horiei alokairuaren zati bat ordainduta.    Gerora, uztailean, programa abian jarri eta lehenengo hilabeteetan egiaztatutako esperientzia ikusita, aldaketak egiteko asmoa iragarri zen programa arautzen duen 2019ko abenduaren 18ko Aginduan, baldintzak malgutzeko eta ezarritako laguntzak ahalik eta gazte gehienek eskuratu eta jaso ahal izateko.  Horren harira, Euskal Sozialistak Taldeak honako AHOZKO GALDERA hau zuzentzen dio Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari:  Noiz gauzatuko dira Gaztelagun programan aurreikusitako aldaketak, alokairurako laguntzak gazte gehiagorengana iritsi ahal izateko? Thu, 19 Dec 2019 08:35:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Osasun Sistema Nazionalean Terapia Aurreratuei Ekiteko Planari (Car medikamentuak) buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12236 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio minbiziaren aurkako terapia berrien ezagutzan eta aplikazioan sakontzen jarraitzeko beharrezko ekintzak har ditzala, arreta onkologikoa hobetzen jarraitzeko eta gure autonomia-erkidegoan osasun-emaitza hobeak lortzen laguntzeko. Tue, 10 Dec 2019 11:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Idoia Mendiaren prentsaurrekoa Estatutuaren erreformari buruzko egoera baloratzeko]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12187 Egun on, Dei egin izan dizuegu honez gero ezagutzen dugulako Estatutuaren erreformaren gainean lanean aritu den aditu taldearen testu osoa. Eta aurreratzen dizuegu amaierako txostenean badaudela partekatzen ditugun oinarrizko kontsentsu batzuk, eta baita planteamendu partzial batzuek ere, euskal gizartearen zati bat baztertzen dutenak.  Geroago azalduko dut hori, baina garbi geratzea nahi dut une honetan bertan azalduko dudan hau: Badakigu guztiok zer parteka dezakegun. Badakigu, jakin, ahalegin hori bide onera iristeko aukera bat dagoela une honetan. Eta badakigu oztopo bakarra ezinezkoa den eta guztiok partekatzen ez dugun horretan tematzea dela. Euskal Sozialisten ustetan, Gorteek gaur egun duten gehiengoa abagunea da euskal Estatutu berri bat onartzeko. Akordiorako dei bat egiten diegu indar politiko guztiei, eta akordio hori aurrenik Euskadin gauzatu behar da, gure erakundeekiko errespetuan eta lehen minututik defendatu izan dugun kontsentsuan oinarrituta. Eta EAJi gonbitea luzatzen diogu abertzaleen maximalismoekin ez diezaion utzi aukerari pasatzen.  Bide horretan aurkituko gaituzue sozialistak. Nazionalistek erabaki egin beharko dute gizartearen zati bat kanpoan utziko duen eta frustrazioaren eta konfrontazioaren ildora itzuliko gaituen proposamen batekin aurrera jarraitu nahi duten. Hasieratik esan genuen hori, eta halaxe errepikatzen dugu gaur ere: Konstituzioa ezin da aldatu Estatutu baten bidez. Badugu horren esperientzia. Kataluniak hartu zuen bidea da. Eta hori da Euskadin egin nahi ez duguna. Sozialistok argi daukagu autogobernua herritarren bizitza hobetzeko tresna dela. Argi dauzkagu banatzen gaituzten gauzak. Baita elkartzen gaituztenak ere. Baina, batez ere, argi daukagu legealdi honetan aukera ezin hobea daukagula autogobernua modernizatzeko. Oztopo bakarra ezinezkoan tematzea da. Horregatik eskatzen diogu Alderdi Jeltzaleari aukera hau ez galtzea. Konstituzioa ezin da aldatu Estatutuaren bitartez. Hori da Katalunian saiatu duten bidea eta ez dugu Euskadin errepikatu nahi. Sozialistok akordioaren alde egongo gara beti. Jeltzaleei dagokie orain erabakitzea euskal gizartearen parte bat baztertu ala hurrengo berrogei urtetarako akordio zabal bat lortu nahi duten.  Aditu taldea urtebetez lanean aritu ondoren, uste dut garaia dela eskertzeko bere garaian agindu zioten lana onartu izanagatik eta oinarri batzuk hezurmamitzeari eskainitako denboragatik. Oinarriok, ez dugu ahaztu behar, sustraiko desadostasun batetik abiatzen ziren, eta agerian geratu dira berriz ere.  Sozialistok esan genuen, alderdi bakar batek ere ezin zuen adituen esku utzi akordioak lortzeko erantzukizuna, geurea baita erantzukizun hori, ordezkari publikoena, alegia, eta berretsi egiten dugu hori.  Urte honetan zehar norbait beste zerbaiten nahian aritu bada, azaldu dezala berak, ez guk. Bagenekien egun hau iritsiko zena eta garbi hitz egin beharko genuena, eta horixe egin behar dugu. Eta, proposamen artikulatu horretan, ikusi dugu Legebiltzarraren eskuetan jarri dutela bere garaian sozialistok hauteman izan genituen adostasun ugariei forma ematea lortu duten testua. Adostasunak bi eremutan ematen dira: Eskubide sozialen gutun bat defenditzean eta eskubide horiek botere publikoetatik gogobetetzeko tresnak zehaztean. Izan nahi dugun Euskadi definitzen dutenean: eskubide sozialak, hain zuzen lau hamarkadaz eraikitzen joan izan diren eta XXI. mendeak erakusten dizkigun erronka berrien aurrean eraikitzen jarraitu beharra daudenak, blindatzea erabakia duen herri bat. Banantzen gintuzten diferentzia berberekin aurkitzen gara, ordea, eta horiek konpontzea ez zen aditu taldearen erantzukizuna. Garrantzitsuenak laburtzeko: 1.- Erabakitzeko eskubidea. Atariko tituluan agertzen zen lehen orain, azken xedera pasatu da. Lehen, gainerako artikuluak handik isekitzen ziren esekigailua zen orain, aurretik dituen artikuluak interpretatu beharreko betaurrekoak dira. Sozialistak ez gara hor egongo. Erabakitzeko eskubide deiturikoa, izan ere, ez da eskubide hori, ezpada independentzia erabakitzeko aldarrikapen abertzale bat da, beharrezkoa ikusten denean. Eta gizarteko zati baten aldarrikapena ezin da bihurtu guztien eskubide. Beraz, ez dugu inolako aurrerapenik ikusten aurretik atzera pasatuz, tokitik mugituz, aldarrikapen abertzale bat, guztioi, abertzaleak direnei eta ez direnei, balio behar digun Estatutu baten barruan. 2.- Eskumenen banaketa. Arreta ematen digu barneko eskumenak, Gobernuaren eta aldundien artekoa, zedarritzerakoan erakusten den txukuntasuna, arau-garapenekoak eta betearazleak direnak bereiziz, autonomikoak deskribatzeko azaltzen duen anbiguotasunaren aldean, gure esparru juridikoaren arabera errealitatean Estatuari dagozkionak zehaztu gabe. Nazionalistek anbiguotasun gehiago erantsi dute, eta arriskuan jartzen dituzte eskuratu ahal genitzakeen eskumenak. Organo bat eratu nahi dute, Kontzertu Politikoaren Batzordea, Konstituzio Auzitegiari lekua hartu nahi diona eskumenen gaineko eztabaidak erabakitzeko.  Guk lankidetza-batzorde bat proposatzen dugu, Pedro Sánchezen Gobernua eratzen joan izan den ildotik, edozein desadostasunek ez dezan izan aldez aurretik auzitegietan bukatu beharra. 3.- Nafarroa. Aurkeztutako testuak egungo Gernikako Estatutuan aurreikusten dena erreproduzitzen du, errealitate historiko eta instituzionala alboratuz. Ez du kontuan hartzen indarrean dagoen Estatutua lehena izan zela Espainian, eta foru-erkidegoari buruzko konstituzio-aurreikuspena jaso zuela. Baina Nafarroak bere bidea egitea erabaki zuen handik bi urtera, Hobekuntza Legearen eta 2010.eko berrikusketaren bidez. Beraz, ezin da erreproduzitu jada gainditua dagoena. Nafarrek erabakitakoa errespetatzea izango litzateke zuzena. Eta, jakina, euskal sozialistek ez dugu usurpatuko Nafarroako gizartearen eta bere legezko ordezkarien erabakitzeko gaitasuna. Inoiz beste nahiren bat balute, eta hori Konstituzioak aurreikusten du, Estatutu berri batez hitz egin beharko genuke. 4.- Herritarren kategoriak. Atentzioa eman digu, halaber, herritarren arteko kategoriak mantentzeko asmoa hitzekin mozorrotzeko ahaleginak. EAJ tematzen dago nazionalitate eskubide politiko batzuk egon behar direnarekin. Eta Konstituzionalak jada argitu du erkidego bat nazio gisa edo errealitate nazional gisa defini daitekeela, halaxe egin dute, izan ere, hainbat autonomia-erkidegok, baina hortik ezin da herritarrentzat aitortzen denaz bestelako eskubide politikorik eratorri. Bilatzen zaizkion estalkiak bilatzen direla ere, sozialistak ez gara sekula hor egongo, euskaldun guztientzako eskubide eta betebehar berdinen alde baikaude. 5.- Galdeketa loteslea. Galdeketari abizena kendu diote baina funtsari eutsita. Ahalegin nazionalista hutsa da, gehiengo soziala eta legezkotasuna aurrez aurre jartzea, eta berariaz lotuta dago erabakitzeko eskubideari buruz egiten duen aldarrikapenarekin. Horregatik, sozialistok ezin dugu berezko proposamen gisa onartu legezkotasunaren eta pluralismoaren porrot-osagaiak mantentzen dituzten elementu horiek dituen estatutu-erreforma bat. Orain beste taldeei entzuteko zain gara, esan dezaten zer asmo duten egiteko. Jada ez dago adituen atzean ezkutatzerik. Eta berariaz EAJi eskatzen diogu. Ibilbide honetan sozialistek ahalegin betea egin dugu kontsentsuaren bila, eta EAJk, aldiz, batere ez. Sozialistek hasieratik esan genuen hobe zela Konstituzioa erreformatzetik hastea, zentzu federalari helduta. Besteek ez zuten nahi izan. Orduan, Estatutuaren erreformari heltzea onartu genuen, egungo esparru konstituzionalaren barruan. Eta ez dugu testuan errebindikazio sozialistarik sartu, nazionalistek eta ez nazionalistek parteka genitzakeenak baino ez. Baina EAJ bere errebindikazio partikularrak, gizarteko zati batenak, jasotzeko ahaleginetan segitzen du. EAJi dagokio behingoz mugitzea. Kontsentsua nahi badu, bilatu egin behar du. Ez dio bere ideiei uko egin beharrik. Bere ideiak guztiok onartuak izan behar izateari, horri egin behar dio uko. Eta Elkarrekin Podemosek ere ikusi egin beharko du onartzen duen, bere adituak egin moduan, Euskadin identitate bakar bat dagoela, erabakitzeko eskubidea, edo lan-harremanen esparru propio bat, alboratuz sindikatuek negoziazio kolektiboaren alde dituzten oinarrizko errebindikazioak, nazionalismoaren ohiko errebindikazioetara atxikita. Sozialistok ez ditugu sartu geure ideia federalistak, uko egiten ez badiegu ere. Nazionalistek ez dituzte euren ideia subiranistak sartu behar, haiei uko ez eginagatik ere. Izan ere, eztabaida hau ez da datozen lau urteetarako hauteskunde programa bat prestatzeko. Beste hamarkada batzuetarako elkarbizitza-itun bat izateko da. Sozialistek oso garbi dugu autogobernua dela pertsonen eskubideak, guztienak, etiketarik erabili gabe, gogobetetzeko tresna. Eta uste dut inork ez lukeela ulertuko eztabaida publiko guzti hau eta xahututako indar guzti hauek alferrerako izatea. Guk ez dugu etsiko. Akordio baten bila segituko dugu.  Badakigu guztiok zer parteka dezakegun. Badakigu, jakin, ahalegin hori bide onera iristeko aukera bat dagoela une honetan, egungo Gorteekin. Eta badakigu oztopo bakarra ezinezkoa den eta guztiok partekatzen ez dugun horretan tematzea dela. Eskerrik asko. Eta, orain, zuen galderen eskura nago. Tue, 10 Dec 2019 11:04:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hezkuntza publikoak Donostian duen egoerari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12233 OSOKO ZUZENKETA 1.- "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Donostiako ikastetxeetan matrikulazioaren bilakaera aztertzen, bai eta ikastetxe publiko batean plaza bat bermatzen ere hala eskatzen duten familia guztiei. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio eskolan eleaniztasuna indartzen jarrai dezala, eremu bakoitzeko errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta, irakasleen hizkuntzen hizkuntza-eguneratzea eta didaktikako prestakuntza bultzatuz, batez ere hizkuntzen tratamendu integratu eta integralari dagokionez." Tue, 10 Dec 2019 11:16:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Erakunde eskudunek Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren Kontseilu Arautzailean duten ordezkaritzari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12234 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Errioxa Jatorri Deitura Kalifikatuaren Kontseilu Arautzaileari eta Nekazaritza Ministerioari eskatzen die azter dezatela Deituraren eta bere Kontseilu Arautzailearen funtzionamendua arautzen duten Estatutuak eta Erregelamendua aldatzea, Kontseiluaren Osoko Bilkuran eta Lan Batzordeetan autonomia-erkidegoetako ordezkariek hitza eta botoa izan ditzaten, eta, gainera, bi organoetan duten parte-hartzea Arabako Foru Aldundira zabal dezaten, Foru Administrazioaren eskumenekoak diren gaietan. Tue, 10 Dec 2019 11:32:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Rioja Alavesa markaren erregistroaren inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12232 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala lanean, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin koordinatuta, orain arte bezala, eta erabil ditzala Arabako Errioxa marka berreskuratzeko behar diren tresna juridiko eta tekniko guztiak. Tue, 10 Dec 2019 11:13:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Indarkeria matxisten alorreko oroitzapenari, aitortzari eta erreparazioari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12231 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  Indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aitortzeko lan egiten eta sakontzen jarraitzea, memoria kolektiboa eta memoria historikoa eraikiz indarkeria matxisten inguruan. Gizarteak, legeek eta komunikabideek indarkeria matxisten biktimak aintzat hartzeak eta aitortzeak izan duen bilakaera dokumentatzeko, kontzientzia sortzeko eta zabaltzeko balio duten hainbat material lantzen jarraitzea. Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan erabil daitezkeen indarkeria matxisten biktimen eta bizirik atera direnen lekukotza jasotzen duten materialak sortzea. Tue, 10 Dec 2019 11:03:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Jasangarritasun Energetikoaren Legearen helburuak betetzearen inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12230 OSOKO ZUZENKETA "Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen Bosgarren Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, 2020ko ekitaldian tokiko erakundeei laguntzeko finantza-tresna bat eratu dezala, aplikazioan egin beharreko inbertsioak errazteko." Tue, 10 Dec 2019 10:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Berrikuntza teknologikoan lagunduz Euskadiko turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzera zuzendutako jardueren gainean.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12156 Euskal turismoa eredu aldaketa baten erdian dago. Urrun geratzen dira industria txikia zeneko garaiak, eta pixkanaka Gizarte Segurantzan 100.000 afiliatu baino gehiago dituen sektore bihurtu da, EAEko ekonomia osoaren %10 izatera helduz, eta horren baino hazkunde handiagorekin, gainera.  Turismoaren sektore profesionalak aurrera egin behar du garaiotarako egokiago den eredu batekin, baliabide teknologikoekin, efizientziaren hobekuntzarekin eta negozioaren kudeaketarekin.  Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak ekintzailetza bultzatzeko programak sustatzen ditu, eta Euskadiko turismoaren sektore profesionalean paradigma-aldaketa sustatu eta ahalbidetuko duten teknologia berriak jartzea bultzatzen du, gihar handiagoko enpresak sortu eta garatuz eta errealitate berrietara egokituz.  Era horretan, Euskal Sozialistak Taldeak honako AHOZKO GALDERA zuzentzen dio TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILBURUARI:  Zer balantze egiten du sailburuak berrikuntza teknologikoaren bidez turismo-enpresen lehiakortasuna bultzatzeko ezarritako neurrien gainean? Tue, 03 Dec 2019 09:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - "EMAKUMEEN AURKAKO INDAR- KERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA"]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12139 AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA "EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA" INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ERREPARAZIORAKO EKINTZAK Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) dela-eta, indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku-hartzearen alor guztietan: prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia, arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean. lndarkeria matxisten biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi­baldintzak funtsean hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa eta berrezarpena jasoaz. Era berean, ahalduntze-prozesua bultzatu behar da, indarkeria-egoerari au rre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten. Eusko     Legebiltzarrak     biktimei      arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna eta eskumena gure gain hartzen du. Politikarien eta teknikarien bultzada koordinatuarekin, esku-hartzea funtsezkoa da erreparatzeko prozesuan, komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko  eta biktimei erreparazio publiko eta soziala emateko. Eusko Legebiltzarrak konpromisopolitikoak betetzera konprometitzen da, eta, horren bidez, indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazien lagundu, honela: Biktimen eskubideak   arreta prozesu osoare erdigunean jarrita, euren beharrizan eta eskariei entzunez eta arreta emanez. Erreparazioaren ikusmoldetik langile espezializatu eta kualifikatuak izanik beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialak edukita. Erreparaziorako eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan,kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko lan eginez. Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako baliabideak begituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko. Talde feministekin eta emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan arituta, berdintasun­politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik otero diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez. • Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 dela-eta antolatuko      diren salaketa- eta aldarrikapen­ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten Fri, 22 Nov 2019 10:18:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Doktore ez diren ikertzaileen soldata duintzeko hartu beharreko neurriei buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12138 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarraitu dezala doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programa indartzen, Europako Erkidegoko Batzordeak Ikertzailearen Europako Gutunari eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodeari buruz emandako gomendioarekin (EEE/2005/251/EE) bat etorriz, 2019-20 ikasturterako deialdiaren hobekuntzetan sakonduz eta, horrela, Hezkuntza Sailak sustatutako Euskadiko ikerketarako giza baliabideen politika indartuz. Tue, 26 Nov 2019 08:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Plentziako portua eta itsasadarraren berrantolaketarako proiektua gelditzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12137 OSOKO ZUZENKETA 1.- Plentziako eta Barrikako itsasadarrean matrikulatuta, matrikulatu gabe eta abandonatuta dauden ontzi guztien inbentarioa egitea.  2.-Proiektua hasi baino lehen , informazio Publiko fase bat irekitzea.  3.- Jabari publikoaren eremuko nautika- eta kirol-jarduera antolatzea, amarralekuetarako pantalanak jarriz, jarduera horretarako segurtasuna eta irisgarritasuna bermatzeko, eta, aldi berean, itsasadarra eta haren ingurunea zaindu, garbitu eta zaintzea bermatzeko. Fri, 22 Nov 2019 09:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12111 Tue, 19 Nov 2019 11:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - En relación con la promoción de nuevos modelos de vivienda.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12100 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar avanzando en la innovación en vivienda, buscando e implantando nuevos modelos que se adecuen a las necesidades de la demanda, en los términos que se plantean en el Eje estratégico 5 del Plan Director de Vivienda 2018-2020:  Desarrollar nuevas fórmulas y medidas orientadas a favorecer el alquiler juvenil y el acceso a la viviendas de las personas en riesgo de exclusión impulsando los pisos compartidos, revisando el programa de pisos compartidos, promoviendo la creación de cooperativas en cesión de uso, poniendo en marcha iniciativas de convivencia intergeneracional y orientando las ADAs preferentemente al colectivo joven. Apoyar iniciativas destinadas a fomentar entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen garantizando la accesibilidad universal, facilitando los intercambios de viviendas (cesión de vivienda a cambio de vivienda protegida), impulsando los intercambios de viviendas (cesión de vivienda a cambio de vivienda protegida), y apoyando iniciativas de viviendas colaborativas (cohousing). Facilitar la colaboración entre agentes del sector para promover programas y medidas innovadoras en materia de vivienda, poniendo en marcha un programa que ofrezca un servicio integral específico dirigido especialmente a las personas mayores en colaboración con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales e impulsando la colaboración entre agentes para compartir experiencias y conocimiento y extenderlas a otros lugares. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a seguir impulsando la creación de redes de colaboración (con las Áreas de Vivienda y Servicios Sociales de los Ayuntamientos, con el tercer sector, con los agentes de rehabilitación, etc.) que favorezcan una mejor gestión e integración de las diferentes políticas sectoriales, en consonancia con lo planteado en el Eje estratégico 6 del Plan Director de Vivienda 2018-2020. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a seguir avanzando en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas, de acuerdo a lo recogido en el Eje estratégico 2 del Plan Director de Vivienda 2018-2020.   Fri, 15 Nov 2019 12:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Presoei euskara ikasteko eskubidea bermatu eta euskara-ikasketak ofizial bilakatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12099 OSOSKO ZUZENKETA Legebiltzarrak adierazten du, presoak dauden pertsonak euskara ikasteko eskubidea dutela beste ikasketa ofizial eta homologatuak burututako baldintzetan.  Era berean, Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatzen dio esparru honetan eskumena duten Estatuko beste erakundeekin lankidetza sustatzeko eta pertsona horien aurreko puntuan aipatutako eskubideak bermatzeko. Fri, 15 Nov 2019 12:50:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Garbiketako lan-kontratuko langileen taldearen lanpostuei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12102 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio garatu dezala beharrezko araudia, Hezkuntza Sailari atxikituriko garbitasun kolektiboa bezalako interinitate kopuru altuko sailkapen taldetan, enplegu kontsolidazioa gauzatzeko xedez. Fri, 22 Nov 2019 09:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Título de la iniciativa: Oiongo herrian hezkuntza-komunitatearen eskutik inklusioa eta herri-kohesioa lantzeko ekimena hartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12101 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak egokitzat jotzen du erakunde arteko mahai bat sortzea, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako udalerri guztiak eta Hezkuntza Saila ordezkatuz. Mahai horretan Kuadrillako hezkuntza-errealitatearen azterketa eta hausnarketa egingo da hainbat ikuspuntutatik, hala nola hezkuntza-mailetan dagoen eskaintza eta eskaria, dauden ibilbideak, sakabanaketa geografikoa eta bilakaera demografikoa Fri, 15 Nov 2019 12:59:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa al alto índice de recomendaciones del Ararteko no aceptadas o no contestadas por el Gobierno Vasco ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12098 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a seguir colaborando con el Ararteko.  El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a continuar contestando en la medida de lo posible a las recomendaciones emitidas por el Ararteko. Fri, 15 Nov 2019 12:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Familien Behatokiari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12097 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio IV. Familia Planaren arabera, Haurren eta Nerabeen Behatokia eta Familien Euskal Behatokia indartu dezala. Haurren eta Nerabeen Behatokia eta Familien Euskal Behatokia indartzea, euskal familien errealitatearen, egoeraren eta problematikaren erradiografia edukitzeko, garatutako politiken inpaktua eta ezarritako helburuen betetze-maila neurtzearen bidez. Horretarako, besteak beste, jardun hauek garatuko dira:  Haurren eta Nerabeen Behatokiaren eta Familien Euskal Behatokiaren lanak planifikatzen eta haien jarduera estrategikoki bideratzen lagunduko duen Aholkularitza Batzorde Zientifikoa sortzea. Familien eta haurren egoerari, premiei eta horren inguruan garatzen diren politikei buruzko datu-banku bat eta online adierazleak argitaratzea. Ikerketen eta azterketen programa espezifikoa bi urtez behin onartzea. Plan honetan jorratutako elementuekin (bereziki esku-hartze goiztiarra, gizarte- eta hezkuntza-programak, haurrentzako arreta, hezkuntza inklusiboa, kontziliazio-programak eta gurasotasun positiboa) erlazionatutako jardunbide egokien identifikazioa eta zabalkundea bultzatzea. Euskal Autonomia Erkidegoko familia eta haurren egoerari buruzko txostena aldian behin egitea. Euskal Autonomia Erkidegoko pobreziaren belaunaldien arteko transmisioari buruzko txosten espezifikoak egitea. Familia, haur eta nerabeei bideratutako esku hartzeko programen eraginkortasunari buruzko berrikusketa sistematikoak egitea. Dokumentu-funts espezializatua garatzea estatuko, Europako eta nazioarteko mailan. Fri, 15 Nov 2019 12:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Relativa a protección de derechos laborales y derecho a la huelga.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12096 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta a la Ertzaintza a que continúe su labor en aras a garantizar el efectivo ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía vasca, incluido el Derecho de Huelga, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.  El Parlamento Vasco insta a la Inspección de Trabajo a que continúe atendiendo e investigando y resolviendo sobre las denuncias que pudieran producirse en los casos en que se considerase vulnerado el Derecho de Huelga. Fri, 15 Nov 2019 12:40:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para que la red de telecomunicaciones construida en gran medida con dinero público se quede en la empresa Euskaltel.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12095 ENMIENDA DE TOTALIDAD El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a analizar con profundidad la compra de participaciones de la empresa Euskaltel al objeto de garantizar el arraigo de la empresa e intentar evitar en lo posible la venta de la red de telecomunicaciones en Euskadi. Fri, 15 Nov 2019 12:37:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gasteizko San Martingo EAG ixteari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12093 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Osasun Sailari eskatzen dio errekurtso publikoak eraginkortasunarekin kudeatzen eta euskal herritarrei oro har, eta gasteiztarrei bereziki, kalitateko osasun-arreta bermatzen jarrai dezala. Fri, 15 Nov 2019 12:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Aurreakordioa PSOE eta Unidas Podemosen artean koalizioko Gobernu progresista bat eratzeko]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12029 Tue, 12 Nov 2019 09:32:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre la puesta en marcha del Proyecto Piloto Zurekin]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12092 La violencia contra las mujeres es  una de las realidades más execrables de nuestra sociedad que sigue cobrándose un importante número de víctimas. Los poderes públicos, cada uno en su ámbito de actuación, están dando respuestas para eliminar esta lacra. Al Departamento de Trabajo y Justicia, concretamente a la Viceconsejería de Justicia le corresponde apoyar y proteger a las víctimas de violencia de género a lo largo del proceso penal. En línea con esta responsabilidad ustedes han puesto en marcha, recientemente, el Proyecto Piloto Zurekin, encaminado a ofrecer un acompañamiento integral a las víctimas de violencia de género en los procesos penales a los que pudieran verse implicadas.  En el ejercicio de la labor de control de este Grupo Parlamentario, se realiza la siguiente PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ORAL EN PLENO, a la Consejera de Trabajo y Justicia:  Con el fin de contar con una información más precisa ¿En qué consiste el Proyecto Piloto Zurekin? Fri, 15 Nov 2019 12:28:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Frankismoaren biktimak laguntzeko neurri ekonomikoak aztertuko dituen txosten bat eskatzeari buruzkoa ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12094 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari helarazi dezala ahalik eta eperik laburrenean Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzko Lege Proiektua, gure lege-markoa osatzeko eta frankismoaren eta gerra zibilaren biktimek eta horien familiek egindako eskariarekin betetzeko helburuarekin. 2.- Eusko Legebiltzarrak adierazten du bere konpromisoa Lege Proiektu horren tramitazioa Legebiltzarrean ahalik eta azkarrena izan dadin. 3.- Eusko legebiltzarrak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari legea onartu eta uretebeteko epean izendatu dezan jakitunen batzorde tekniko bat, zeinek, legedian jasotzen diren erreparazio neurriak kontuan hartuta, aztertu dezan zeintzuk izan daitezkeen komenigarriak lege horren betetzeari begira. Fri, 15 Nov 2019 12:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - General Químicak eraginda Zubillagan (Lantaronen) izan den akuifero alubial kuaternarioko lurpeko ura deskutsatzeko erremediatze-planaren exekuzioa osatu beharrari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12091 OSOKO ZUZENKETA 1.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari, Arabako Foru Aldundiari, lurren jabeei eta enpresa kutsatzaileari eskatzen diote elkarlanik handiena eskain dezatela Ebroko Ur Konfederazioari. Helburua da egutegi bat lortzea, ahalik eta gutxien luzatuko dena, adostutako Erremedio Planean jasotako neurriak gauzatzen amaitzeko, betiere eskura dituzten teknika onenak erabiliz. 2.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Ebroko Ur Konfederazioarekin, lurren jabeekin eta enpresa kutsatzailearekin batera eskatu dezatela kaltetutako lurretan eragindako kalteen balorazioen azterlana, kontuan izanik nekazal jarduerarentzat egindako kalteak, hala nola erremediorako garatzen diharduten neurriak. 3.Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala bitartekaritza eskaintzen enpresa kutsatzaileari eta kaltetutako lurren jabeei, kalte-ordainik jaso ez eta kaltetuak izan ziren nekazarientzat balizko konpentsazio-neurriak aztertzeko eta kuantifikatzeko. Fri, 15 Nov 2019 12:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal ikertzaileek "brexit"aren ondorioz Erresuma Batuan izan dezaketen egoerari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12089 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateei eskatzen die ezen, beren unibertsitate-autonomiaren baitan, jarrai dezaten Erresuma Batuko unibertsitateekin eta ikerketa zentruekin elkarlanak sustatzen, mantentzen eta indartzen. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala ikasle eta irakasleen mugikortasunerako beka eta laguntza politika bat bultzatzen, bermatuko eta ahalbidetuko duena horiek jarduerak egin ditzaten Erresuma Batuan, Brexit osteko egoeran. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala ikertzaileak atxikitzeko, erakartzeko eta aberriratzeko programak bultzatzen Ikerbasque programaren bidez, enfasi berezia jarriz Ikerbasque Basque Research Fellow programan. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala bere Zientzia eta Teknologia Politika bultzatzen, areagotzeko Euskal Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sistemaren nazioarteko elkarlana mundu mailako beste sistema batzuekin, eta berariaz Erresuma Batuarekin etorkizunean. Fri, 15 Nov 2019 12:16:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ekonomia uberizatuak eta, zehazki, delivery sektoreko banaketa-enpresek (Glovo, Deliveroo, UberEats…) sortu eta sustatzen duten lanaren prekarizazioaren eta kontsumo-ohituretan duten eragin kaltegarrien aurrean hartu beharreko neurrien inguruan]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12088 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak aurkakotasuna adierazten du zenbait enpresen jarrerari, azpiegitura birtualetaz baliatuz (Globo, Deliveroo, Uber,....) lantokiaren kontzeptu tradizionala desitxuratzen dutenei, langile autonomien erregimen berezian sartzea exijitzen zaien langileengana joz, benetan duten harreman juridikoak bete arren besteren konturako lan harreman bati propio dagozkion ezaugarriak. 2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Lan Ikuskaritzari eskatzen dio eutsi diezaiola Estatuko Lan Ikuskaritzarekin duen elkarlanari, Gizarte Segurantzako alta, baja edo iruzurren alorrean egiten duen kontrolerako. Helburua da langileak autonomo faltsu gisa kontratatzen dituzten plataforma digital deiturikoak jazartzea eta zigortzea. 3.- Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio jarraipen bereizia egin diezaiola Euskadin ematen diren autonomo faltsuen egoerei. Horretarako, Lan Ikuskaritzaren eta foru ogasunen artean dauden elkarlanerako akordioak gogoan izan ditzala. 4.- Eusko Legebiltzarrak Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari eskatzen dio jarrai dezala kontsumo arduratsuaren inguruko kanpainak egiten. Helburua da pertsona kontsumitzaileak beren erosketetan irizpide sozialen eta ingurumenekoen arabera jokatu ahal izatea, gizartearen onerako den inguru bati ekarpena egite aldera. Fri, 15 Nov 2019 12:13:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal herritarren bizi-baldintzak hobetzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12087 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema zabaltzen eta garatzen. Horretarako, gainontzeko euskal erakundeekin batera eta eurekin elkarlanean, eutsi diezaiola Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan aurreikusitakoari eta hori bete dezala. Helburua da Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema finkatzea sistema unibertsal eta ardura publikoko gisa. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio gizarteratzeko politikak garatu ditzala ikuspegi intersektorial batetik eta sailarteko egituratze batez, Gizarteratzeko IV Euskal Planean aurreikusitakoaren arabera. Eusko Legebiltzarrak, Diru-Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren hobetzea ezartzea helburu, beharrezko deritzo diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko Lege Proposamena Legebiltzarrean tramitatzea. Fri, 15 Nov 2019 12:10:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Zaintzaren alorreko prekarietatearen kontrako talka-planari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12090 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrera egiten jarrai dezala Euskadin emakumeen eta gizonen arteko soldata-arrakala txikitzeko Estrategia eta Plan Operatiboarekin, Gobernu Batzordeak 2018ko azaroaren 27an onartutakoarekin. Eusko Jaurlaritzako hainbat sailen, Sailarteko Talde baten eta Euskadiko Elkarrizketa Sozialaren Mahaiaren artean garatuko da. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ahalik eta azkarren abian jar dezala Pertsona Zaintzaileak Babesteko Estrategia.   Fri, 15 Nov 2019 12:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Migratzaleen eta errefuxiatuen giza eskubideen defentsari buru ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11727 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak babesa adierazten die giza eskubideen erabateko betetzea errespetatzen duten migrazio- eta asilo-politikei, eta helburu horretarako botere publikoek garatutako ekimenei.  Era berean, migrazio-politika publikoetan, bat egiten du ikuspegi integral eta transbertsalez egiten diren apostuak, uste baitu harrera, arreta, integrazioa eta aniztasuna herri erronka bat direla, eta herri erronka gisa landu beharrekoak direla.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lanean jarrai dezala, modu koordinatuan, gainontzeko erakundeekin eta inmigrazioaren eta pertsona errefuxiatuen eremuan hirugarren lanean diharduten hirugarren sektoreko elkarteekin, arreta egokiagoa emate aldera.  Hori dela eta, Eusko Legebiltzarrak esker ona adierazi nahi die elkarte guzti horiei, gizarte zibiletik pertsona migratzaile eta errefuxiatuen alde, euren eskubideen babeserako eta bermerako lanean dihardutenei.  3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio garatu dezala 2018-2020rako herritarren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Plana, enfasi berezia eginez harrera egiteko, integraziorako eta aniztasun kulturalerako estrategietan eta jarrai ditzala garatzen Eusko Jaurlaritzaren 2017-2020 Bizikidetza eta Giza Eskubideen Planean jasotako ekimenak. 4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Ikuspegiren bidez azterketa bat egin dezala pertsona etorkinek euskal gizartean dituzten premiei buruz. Tue, 29 Oct 2019 01:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eusko Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarraren etxebizitza arloko akordioak etengabe ez betetzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11723 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala alokairu sozialeko etxebizitza publikoaren sustapena berraktibatzen. Helburua da egokitzat jotzen diren eraikuntza berrirako mailak berreskuratzea eta lortzea. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala Bizigune eta ASAP –biak Alokabidek kudeatutakoak- programak bultzatzen. Helburua da ahal beste etxebizitza huts biltzea, alokairuko etxebizitza prezio eskuragarrian lortzea behar duten pertsonen esku jarri ahal izateko. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio beharrezko aldaketak egin ditzala Gaztelagun programan, bere irismena areagotzeko eta ahal beste pertsona gazteri on egiteko. Aldaketa horiek muga ekonomiko berriak ezarriko dituzte (bai goitik, bai behetik), prekarietatera eta programaren onuradunek pairatzen duten diru-sarreren aldagarritasunera egokitzeko eta gutxieneko adina 23tik 18ra jaitsiko du, egun EAEn indarrean dauden beste udal alokairurako laguntza programa batzuekin bat etorriz. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 2020ko lehen hiruhilekoan onar dezala etxebizitza hutsa arautzen duen Dekretua, zeinak neurriak ezarriko baitituen bere funtzio soziala bete dadin, benetako okupazioaren bitartez. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala epe ertain eta luzean –hori baita eraginkortasuna neurtu ahal izateko denbora-eremua- etxebizitza politika publiko trinkoak eta egituratuak bultzatzen. Tue, 29 Oct 2019 01:24:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko lege-proposamena (11/09/02/02/00022)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=12002 Behean sinatzen duten Legebiltzar Taldeek, Ganberako indarreko Erregelamenduaren babesean, honako agerraldi hauek eskatzen dituzte, Jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoa sortzeko Lege-proposamenaren gainean:  Arartekoa, edo ordezkatzen duena. Euskal Autonomia Elkarteko Fiskaltzaren ordezkaria. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendaria, edo ordezkatzen duena. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko ordezkaria. EUDELeko presidentea, edo ordezkatzen duena. Toki Administrazioko Idazkarien, Kontu-hartzaileen eta Diruzainen Elkargo Nagusiaren Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-ordezkariak. Rafael Jiménez Asensio, Zuzenbidean doktore eta unibertsitateko irakaslea. Inmaculada Jurío Macaya andrea, Nafarroako Gobernuko Justizia eta Barne Saileko zuzendari nagusi ohia. Arantza Izurdiaga Osinaga andrea, EHBILDUko parlamentari ohia Nafarroako Parlamentuan. Tue, 12 Nov 2019 09:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ikuskarien Kidegora sartzeko lehiaketa-oposiziorako deialdi-proposamena aldatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11726 OSOKO ZUZENKETA “Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio:  Jarrai dezala inplikatutako eragileekin adosten Ikuskaritza lanetarako pertsonak hautatzeko hartu beharreko neurriak, zerbitzua hobeto ematen laguntzeko eta kalitatezko hautaketa prozesu bat bermatzeko, segurtasun juridiko osoa izango duena. Etorkizunean hezkuntza eremuan enplegu publikorako eskaintzak egiterakoan kontuan izatea tribunalek egindako gomendioak, EAEko Bigarren Hezkuntzako irakasle taldera eta Lanbide Heziketako irakaslego teknikora sartzeko 2018ko Enplegu Eskaintza Publikoari dagozkionak”. Tue, 29 Oct 2019 01:41:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Frantseseko irakasleen gabeziari aurre egiteko neurriei buru]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11725 OSOKO ZUZENKETA Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio azter ditzala elkarlanerako aukerak Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen esparruan. Helburua da posible diren alternatiba anitzak identifikatzea, EAEko ikastetxe publikoetan frantseseko irakasleen gabeziari aurre egiteko. Tue, 29 Oct 2019 01:38:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Krisi humanitarioetan esku hartzeko osasun-taldeak sortzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11724 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio manten dezala garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentziarekin duen konpromisoa. Helburua da esku hartze humanitarioa sustatzen jarraitzea ahalik eta modu koordinatuan gure Erkidego Autonomoan.  Hori dela eta lehentasunezkoa deritzogu ahaleginak zentratzea Osakidetzako langileen artean START proiektua ezagutzera ematen, bat egiteko aukera izan dezaten ahalik eta pertsona gehienek. Tue, 29 Oct 2019 01:28:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Israelgo Estatuarekiko harremanei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11722 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak:  Gaitzetsi egiten du Israel eta Palestinaren arteko indarkeria mota oro.  Pozez hartzen du Eusko Jaurlaritzak Garapenerako Lankidetzarako duen programaren bidez duela hamarkadetatik egiten duen ahalegina palestinar herritarren egoera arintzeko.  Palestinako Agintariei eskatzen die berrezarri dezatela beren agintaritza legitimoa Gazan, eta Hamasi hertsatuki eskatzen dio ekintza armatu mota oro gelditu dezala.  Arbuiatu egiten ditu Israelgo Gobernuak palestinar populazio zibilaren aurka manten ditzaken indarkeriazko jarduerak, eta eskualdean Giza Eskubide guztiak errespetatzea eskatzen du.  Berresten du gatazka horren konponbidearen etorkizunerako bi Estatuen –Israel eta Palestina- bizikidetza baketsua behar dela, Jerusalen izanik etorkizuneko hiriburua bi Estatuetan, nazioarteko legeek eta NBEko Segurtasun Batzordearen hainbat ebazpenek jasotzen duten bezala.  Babestu egiten ditu EBren ahaleginak elkarrizketa lortzeko, eskualdean behin betiko Bakearen bila eta eskatzen du aldeen arteko elkarrizketaren bidezko konponbide bat lortzeko ekimen mota oro indartzea.  Babestu egiten ditu Europar Batzordearen 2012ko abenduaren 10eko adierazpenak, zeintzuen bidez EBk konpromisoa hartzen baituen Europar Batasunaren eta Israelgo Estatuaren arteko akordioek berariaz eta argi jaso dezaten ez direla aplikatuko Israelek 1967an okupatutako lurraldeetan, Golan, Zisjordania, Ekialdeko Jerusalen barne, eta Gazako Zerrenda bezala.  Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aintzat har dezala Europar Batzordearen akordio hori 2020 Nazioartekotzeko Esparru Estrategiaren bere ezartzean, hala nola Kanpo Ekintza Planetan eta Nazioartekotzekoetan. Era berean, eskatzen dio informazioa eman diezaiela Ekialde Hurbilean diharduten euskal eragile ekonomiko eta sozialei, batez ere Nazio Batuek eta Europar Batasunak onartutako ebazpenak eta horien ondorioak okupatutako palestinar lurraldeko asentamendu israeldarretan (Ekialdeko Jerusalen barne) parte hartzeari, babesteari eta egiteari dagozkionak.  Nazio Batuen ebazpenekin bat, espainiar Estatuari, Europar Batasunari –eta oraindik egin ez duten EBko kide diren estatuei- eskatzen die aitor dezatela Palestina Estatu gisa, funtsezko neurria baita Israel-Palestina gatazkari konponbide negoziatu bat emateko. Tue, 29 Oct 2019 01:22:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal Autonomia Erkidegorako Alzheimerraren gaineko plan integral bat egiteari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11721 OSOKO ZUZENKETA Kontuan izanik gaixotasun neurodegeneratiboak gaitz kronikoak direla, desgaitasun fisiko, intelektual eta sozial handia eragiteko joera dakartenak eta, ondorioz, dependentzia eta bizi kalitatea gutxitzea –kaltetuen eta senideen pairamen indibidual eta sozial handia ekarriz-, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eskatzen dio,  2013-2020 Euskadiko Osasun Planean jasotako konpromiso eta helburuak betez, garatu dezala Euskadiko Gaixotasun Neurodegeneratibo eta Neuromuskularren estrategia. Helburua da eragindako pertsonen, zaintzaileen eta senideen arreta osoa hobetzeko tresna bat izatea. Era berean, estrategia horretan Alzheimerra, beste dementziak bezala, modu espezifikoan sartu beharko da. Ahalik eta azkarren, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko sailburuak estrategia hori ganbera honetan aurkez dezala.” Tue, 29 Oct 2019 01:14:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Azalera-eskubidean eraikitako lurzoruari ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11720 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ez dezala babes publikoko etxebizitza gehiago sustatu, lotutako edo lotu gabeko eranskindunak eta merkataritza lokaldunak, azalera-eskubidean. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ez dezala Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren jabetzako lur gehiago saldu, lur horietan azalera-eskubidean eraikitako babes publikoko etxeak daudenean, salbu eta etxe horiek etxebizitza libre bilakatu direnean edo bilakatuko direnean. Azken kasu horretan, salmenta baimenduko da, betiere babes publikoko etxebizitza gisako behin betiko kalifikazioaren truke. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio azter dezala aukera, modu puntualean eta hori egitea arrazoitzen duten baldintza zehatzak ematen direnean, 75 urtetik beherako lagapenen iraupena luzatzekoa. Helburua da adjudikaziodun pertsonentzat konprometituak izan daitezkeen egoerak ekiditea. Tue, 29 Oct 2019 01:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Eskola-jantokien egungo ereduak behar dituen aldaketei ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11719 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak beharrezko deritzo eskola-jantokien kudeaketa-eredu posibleen azterketarekin jarraitzea. Helburua da aukera bideragarriak ahalbidetzea kudeaketa deszentralizatua hautatzen duten ikastetxeei.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lau hileko epean amaitu dezala kudeaketa-eredu anitzen azterketa, bideragarritasun juridikoaren ikuspegitik, eta zehazki, ikastetxeen kabuzko kudeaketa eta tokiko erakundeen elkarlanez egindako kudeaketa. 3.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, baldin eta juridikoki bideragarriak liratekeen aukerak badaude, proposatu dezala jantokien araudiaren idazkera berri bat, aurretiaz hezkuntza komunitateari kontsultatuta. Idazkera berri horrek, betiere, bermatu beharko ditu zerbitzuaren kalitatea eta segurtasuna, hala nola langileen lan-baldintzak. 4.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, kasu horretan, arau proposamen berriak bere baitan har dezala egun indarrean dagoen sistemaren aldaketa. Tue, 29 Oct 2019 01:08:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko 126/2019 Dekretuari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11718 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren alorrean arautzeko eta planifikatzeko dituen funtzioak betez, jarrai dezala aurrera egiten Euskadi osoan arreta-sarea hedatzeko, lurralde bakoitzaren ezaugarri eta premietara egokituz eta, horrela, errespetatuz bai sistemaren erakundearteko egitura, bai arretarako eredu komunitarioa, kudeaketaren deszentralizazioa ere eskatzen duena. Tue, 29 Oct 2019 01:03:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Euskal familiei laguntzeiko politiken porrotari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11717 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio materia demografikoen Estrategia bat garatu dezala. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehentasunez garatu ditzala familiak laguntzeko IV. Planean jasotako aspektuak, honako hauei dagozkionak: Haurtzaroaren eta familiaren Behatokia haurtzaroarekiko, nerabezaroarekiko eta familiekiko eraginaren txostenak seme-alabak dituzten familiak laguntzeko sistema eta, Kontzilia 30 esperientzian oinarrituta, kontziliazio-neurriak ezartzen dituzten enpresen sentsibilizazioa, aholkularitza eta aitortza. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio garatu dezala Bateratu+ webgunearen inplementazioa. Helburua da herritarrei informazioa helaraztea, lagungarri izango zaiena erabakiak hartzeko familiako eta laneko bizitza bateratzeko orduan. Tue, 29 Oct 2019 01:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Garapenerako euskal lankidetzaren garrantziari buru]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11658 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak aitortu egiten du 30 urteko ibilbide positiboa nazioarteko elkartasunean eta Euskal Lankidetza eredu propioaren garapenean, izaera deszentralizatukoan, zeinaren indargunea errotzen baiten erakundeen, elkarte ehunaren eta eremu akademikoaren arteko elkarlanean.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  Jarrai dezala urtero areagotzen Garapenerako Lankidetzara bideratutako funts publikoen portzentajea, 2013ko ekitalditik egiten diharduen bezala. Sakondu dezala 2017an onartutako (H)ABIAN 2030 Estrategia martxan jartzean, hala nola Plan Zuzendarian. Helburua da herritarren sentsibilizazioan aurrera egitea, ikuspuntu tokiko-globalean eta gizarte eraldaketarako hezkuntzan. Erakundearteko elkarlanerako eta erakunde anitzen autonomia politikoarekiko errespetuko printzipioak jarraituz, eutsi diezaiola Garapenerako Euskal Lankidetzaren nortasun-ikurrari, errotzen dena euskal erakunde anitzen elkarlanean, eta hainbat erakundearteko proiekturen garapen ekarri dituena. Tue, 22 Oct 2019 10:19:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ertzaintzaren 28. promozioko praktiketako funtzionario izangaien baldintzei buruzkoa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian prestakuntza-ikastaroa egiten duten bitartean.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11656 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskatzen dio dirulaguntza sistema bate zar dezala Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako sarrera-formakuntza ikastaroetako ikasleen kolektiboaren garraiorako, mugikortasunaren kudeaketa jasangarriagoa babestuz.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari eskatzen dio arauak garatu ditzala, sarbide ikastaroetako ikasleen ordainsari-gaia arautzeari dagozkionak, 7/2019 Legean, ekainaren 27koan, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketarenean ezarritakoaren esparruan. Tue, 22 Oct 2019 10:09:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Durangoko etenik gabeko arretagunean erizain-kopuru egokia jartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11655 OSOKO ZUZENKETA “Eusko Legebiltzarrak, 2019ko ekainaren 19an Osasun Batzordean 67/2019 legez besteko proposamenaren inguruan aho batez hartutako akordioa berretsiz, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai ditzala garatzen dagoeneko abiatutako jarduerak, Durangoko etengabeko arreta guneko erizaintzako langileak egokitzera bideratutakoak, Etengabeko Arreta Gune horren zerbitzua hobetze aldera”. Tue, 22 Oct 2019 10:05:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Sobre el balance del Departamento en relación al desarrollo de la Ley de Vivienda.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11716 La Ley de Vivienda es uno de los principales hitos en el desarrollo del autogobierno en los últimos años. Se trata de una norma inédita en España, fruto de un amplio proceso participativo, que exploraba en las posibilidades que ofrecía el Estatuto para ampliar derechos de ciudadanía, y se diseñó y acordó con una perspectiva de largo recorrido.  Por todo ello, el Grupo Parlamentario “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” solicita al Consejero respuesta a la siguiente PREGUNTA ORAL EN PLENO:  ¿Cuál es el balance que hace el consejero del desarrollo de la Ley de Vivienda en los últimos cuatro años? Tue, 29 Oct 2019 12:56:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - “LANDA EREMUKO EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA" 2019]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11659 Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusiak, 2007ko abenduaren 18ko 62/136 ebazpenean, urtero, urriaren 15ean, Landa Eremuko Emakumearen Nazioarteko Eguna egitea erabaki zuen, "landa­eremuko emakumeak, emakume indigenak barne, nekazaritzaren eta landa-ingurunearen garapena sustatzeko, elikadura-segurtasuna hobetzeko eta landa-pobrezia desagerrarazteko duen eginkizun eta ekarpen erabakigarria" aitortzeko. Landa-eremuko emakumeak munduko biztanleriaren herena baino gehiago dira, eta planetako nekazaritzako eskulanaren% 43 eta, gainera, gure herrien elikadura bermatzeko eta biztanleentzat baldintza duinak ziurtatzeko erronkak partekatzen dituzte, eta natura-guneak eta gure ondare historiko eta kulturala babesteko bermea dira. Landa-eremuko emakumearen nazioarteko egun honetan, garrantzitsua da aitortzea eta ikusaraztea berebiziko garrantzia dutela herrien sostengu eta garapen ekonomiko eta sozialean, eta funtsezko ekarpena egiten diotela garapen jasangarriari, elikagaien segurtasunari, tradizioak mantendu eta eguneratzeari eta tradizio horiek bizirik iraunarazteari. Ezinbestekoa da emakumeak kontuan hartzea landa-etorkizuna bermatzeko. Ezinbestekoa da, halaber, ahotsa altxatzen jarraitzea, landa-eremuko emakumeek pairatzen dituzten desberdintasunak eta aukera-falta salatzen jarraitzeko, argi eta garbi agerian uzteko benetako aukera-berdintasuna ez dela posible izango, harik eta gure herrien aurrerapen sozial, ekonomiko eta kulturalean duten funtsezko balioa eta eginkizuna benetan onartzen dugun arte. Hori dela eta, ezinbestekoa da arlo sozial, kultural, ekonomiko eta politikoan landa-eremuko emakumeen lidergoa sustatuko duten neurriak sustatu eta garatzearen aldeko apustu irmoa egiten jarraitzea, emakume horiek etxeetan, enpresetan, gizartean eta politikan erabakitzeko ahalmen handiagoa izan dezaten. Landa-eremuko emakumea funtsezko ardatza da landa-eremuko despopulazioa eta zahartzea geldiarazteko eta, horretarako, beharrezkoa da emakumeei eta haien familiei aukerak eskaintzea eta erronka garrantzitsuei aurre egitea, hala nola diren emakumeen langabeziari amaiera ematea, nekazaritzako genero-arrakala kentzea, baldintza berdinetan lan egitea bermatzea, emakumeen lidergoa sustatzea eta landa-ingurunea zerbitzu gehiagoz hornitzea. Bat egiten dugu Landa Eremuko Emakumearen Nazioarteko Egun honekin, euskal gizartea sozialki minoritarioa den lurralde bateko desberdintasun-arazoaz jabetu dadin, eta lurperatuta denbora gehiegi egon den arazo bati buruzko kontzientzia soziala handitzeko helburu atzeraezinarekin. Tue, 22 Oct 2019 10:26:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ordezkagunea sistema eteteari eta eragindako kalteak konpentsatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11657 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lanean jarrai dezala Ordezkagunea plataformaren funtzionamendu egokia bermatzeko beharrezko hobekuntza eta egokitzapenetan, irakasleen artean ematen diren eta ikasturteko une puntualetan eragin berezia duten kasuistika anitzei erantzuteko.  Tue, 22 Oct 2019 10:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Hondarribiko Zaldunborda esparruan egin nahi duten makrooutlet proiektua gelditzeko eskatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11654 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarra ekainaren 27ko 10/2019 Legean jasotzen den helburu honekin bat dator: “jarduera ekonomiko eta sozialak finkatzeko prozesuak arautzea eta, horrenbestez, interes orokorrerako ezinbestekoa den lurralde-orekari eusten zaiola segurtatzea eta baldintzak zehaztea horien ezarpena erakartzeko lurralde-eremu aproposetara”. Eusko Legebiltzarrak berariazko babesa adierazten dio tokiko eta hurbileko merkataritzaren sektoreari, Gipuzkoan eta Euskadi osoan jarduera ekonomiko garrantzitsua baita. Eusko Legebiltzarrak aberastasuna eta kalitatezko enplegua sortzen laguntzen duten proiektu ekonomikoak babesten ditu, bereziki langabezia-tasa handienak dituzten eskualdeetan, hala nola Bidasoa eskualdean. Eusko Legebiltzarrak ingurumenaren eta lurralde-oreka jasangarriaren aldeko konpromisoa duela adierazten du. Eusko Legebiltzarrak, udal-autonomiari eta indarrean dauden legeei dien errespeturik handienetik abiatuta, Hondarribiko Udalari eskatzen dio Hondarribiko Zaldunborda inguruan egin asmo duten makrooutlet proiektuak errespetatu ditzala 10/2019 Legean –ekainaren 27koa, establezimendu komertzial handien lurralde-antolamenduari buruzkoa- jasotako xedapen eta baldintza guztiak. Tue, 22 Oct 2019 10:00:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gazte-enpleguaren prekaritatearen ondorioz gazte-belaunaldi oso bat galtzeko arriskuaren aurrean Jaurlaritzaren asmoen inguruan.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11629 OSOKO ZUZENKETA Legebiltzarrak adierazten du Euskadiko gazteen bizi duten egoeraren aurrean neurriak hartzea ezinbestekoa dela. Egun gazteek duten batazbesteko emantzipazio adina aurreratzeko politikak martxan jarriz.  Legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio, egun martxan dituen Enplegu Plan Estrategikoan gazteei zuzendutako lan ildoak indartzeko eta horrekin batera etxebizitza politika eraginkorrak sustatzea. Fri, 18 Oct 2019 11:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Basque Country Logistic estrategiari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11628 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak babestu egiten du Euskadiko Logistika Estrategia, 2030 Euskadiko Garraio Jasangarriko Plan Zuzendarian jasotakoa, modu zuzenean jasota dagoena 4. helburuan, “Euskadiren kokaleku estrategikoa indartzea Europan”. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lanean jarrai dezala Euskadik izan ditzan kalitatezko logistika azpiegitura lehiakorrak eta intermodalak, non eta elkarlanean arituko baiten gainontzeko erakunde publikoekin eta ekimen pribatuarekin. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio azpiegitura logistikoak planifikatu, diseinatu eta dimentsionatu ditzala kontuan izanik unean uneko etorkizun makroekonomikoa, aintzat harturik errentagarritasun sozioekonomikoa, eta bat eginez garapen ekonomiko iraunkor, adimentsu eta arduratsua lortzeko helburuarekin.  Fri, 18 Oct 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gernikako Estatutuaren 40. urteurrena ospatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11610 1979ko urriaren 25ean euskal herritarrek Gernikako Estatutua berretsi zuten gehiengo handiz. Historian lehen aldia zen euskaldunek zuzenean berresten zutena herrialdean, bertako lurraldetan eta gainerako Espainian ziren sentsibilitate ezberdinen artean autogobernu-eredu bat eraikitzeko akordio bat. Denborak erakutsi du eredu hori Euskadik bizi izan duen inoizko aurrerapen- eta eraldakuntza-esperientzia handiena izan dela.  Hori dela eta, gertakizun historiko honen 40. urtemugaren harira, Sozialisten Taldeak egoki ikusten du euskal erakunde publikoak ere ospakizun honetara gehitzea, herritarren funtsezko eskubideen egikaritzea eta horien pluraltasuna blindatzea ahalbidetzen duten zerbitzu publikoak ekarri dituzten hainbat eskumen garatzearen bermatzaile diren aldetik.  Egia da urteurren honetara gure autogobernuaren berrikusketa, eguneratze eta modernizazio prozesu baten erdian iritsi garela, zeinetan sozialistak engaiatuta gauden ezberdinen arteko akordioa berritzen, errealitate sozial berrietara eta legaltasunaren barruan moldatu ahal izateko. Dena dela, bereziki komenigarria da azpimarratzea zailtasunik muturrekoenei, are terrorismoak nahi izan zuen eraispenari, gailendu izan den itun honen balioa.  Horregatik guztiagatik, honako LEGEZ BESTEKO PROPOSAMEN hau aurkezten da OSOKO BILKURAN:  Gernikako Estatutua berretsi zeneko 40. urteurrenaren aurrean, Eusko Legebiltzarrak modu positiboan baloratzen du arau horrek ekarri duena eta ekartzen segitzen duena Euskadin bizikidetza demokratikoa egituratzeko iturri eta herritarrentzat ongizate iturri bezala. Euskal gizarteak haren manuei jarraituz erakunde eta autogobernu esparruan ekindako ibilera esperientzia arrakastatsua izan da, inondik ere.  Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du transferentzien Batzorde Mistoan elkarrizketa bidez eta Euskadiko eta Espainiako gobernuek hitzartutako egutegiari jarraituz Estatutuaren garapena osatzeko borondatea.  Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten du autogobernua eguneratzeari heltzeko borondatea, hain zuzen erreformaren doitze juridiko-legala bermatuko duena eta, indarrean diren legezko arau eta prozedurekin bat etorriz, ordenamendu juridikoa, metodo demokratikoak eta herritarren eskubide eta askatasunak errespetatuz izapidetuko dena, bizikidetza demokratikoan sakontzeari eta gizarte-kohesioan eta justizia sozialean pausoak emateari begira. Thu, 17 Oct 2019 07:51:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Neskaren 2019ko Nazioarteko Eguna]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11611 ADIERAZPEN INSTITUZIONALA NESKAREN 2019KO NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA Urriaren 11n ospatzen den Neskaren Nazioarteko Egunaren aurrean, Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak gaurko saioan  Nazioarteko Plana erakundeak sustatutako honako adierazpen instituzionala onartu du: “Legebiltzarrean euskal herritarrak ordezkatzen gauden diputatuok, 5. GJHarekin eta 2030 Agendako 5.1 helburuarekin bat, zeinak mundu osoko emakume eta neska guztien aurkako diskriminazio era guztiei amaiera emateko beharra azpimarratzen baitu, dei bat egiten dugu genero-estereotipoei amaiera emateko, haurren garapenerako oztopo direlako eta gizarte modura aurrera egitea eragozten dutelako. Eusko Legebiltzarrak uste du oraindik badela zer eginik kontu horretan, eman diren aurrerapenak aurrerapen, eta diskriminazioak eta genero-estereotipoek pantailetan, inprimatutako hedabideetan eta publizitatean jarraitzen dutela. Hau orain, egoera hori alda daiteke, baldin eta erakundeek konpromisoa hartzen badute eta neskak eta gazteek laguntza badute aldaketan parte hartzeko, eragiteko, eraikitzeko eta lideratzeko, beldurrik eta diskriminaziorik gabe, gure gizartean neska-mutilen historien errepresentazio bidezko eta egiazko baten alde lan eginez. Hori lortzeko, 2030 Agendak azaltzen duen moduan, funtsezkoa da a) teknologia instrumentalaren erabilera hobetzea, bereziki informazioaren eta komunikazioen teknologia, emakumearen ahalduntzea sustatzeko, eta b) generoen arteko berdintasuna eta emakumeen eta nesken ahalduntzea maila guztietan sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea. Baina, batez ere, ezinbestekoa da eremu zabalago batzuetan neskak eta gazteak inspiratzen eta ahalduntzen dituzten emakumeak ikusaraztea. Halaber, Eusko Legebiltzarrak aitortzen du emakumeen eta gazteen parte-hartze eraginkorra eta benetakoa egon dadin beharrezkoa dela parte hartzeko eta erabakiak hartzeko espazioak sortzea, gazteek berdintasunean parte har dezaten eta ikusaraziak, entzunak eta baloratuak izan daitezen. Horregatik guztiagatik, legebiltzarkideok dei egiten diegu erakunde guztiei, sektore guztiei, komunikabideei, hirugarren sektoreari, gizarte zibilari eta, oro har, nazioarteko komunitate osoari, honako hau susta dezaten: Errespetua eta berdintasuna bezalako balioak sustatzen dituen hezkuntza, neska eta emakume gazteek beren helburu eta nahiak inolako diskriminaziorik gabe lortu ahal izan ditzaten. Ematen diren ikasgaietan diziplina ezberdinetako emakumeen erreferenteak egotea bermatuko duen hezkuntza. Neskei euren potentzial guztia beren burua identifika dezaketenekin jarraitu beharreko ereduen bidez garatzea ahalbidetuko dieten eduki kulturalak eta mediatikoak sustatzen dituzten politikak, praktikak eta legeak. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatuko duten neurriak. Thu, 17 Oct 2019 07:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Turkiak Siriako iparraldearen aurka egindako bonbardaketa eta inbasioari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11560 Turkia hasia da Rojava inbaditzen, Sirirako iparraldeko eskualde kurdua, lurralde horretan lehorretik sartzen saiatuz eta airetiko erasoak eginez, zenbait zibil hil eta zauritu dituelarik. Turkiaren operazio militar hau egin aurretik kurduek ez dute inolako probokazio edo erasorik egin eskualde horretan. Siriako gerrari amaiera emateko, beste esku-hartze militar bat egitea da mehatxurik handiena. Turkiako Gobernua berriro Siriako iparraldean eta ekialdean sartzea oso pausu arriskutsua da eta okerra. Siriako iparraldeko herriek, milaka lagun sakrifikatu baitzituzten eta askatasunari eutsi baitzioten ISISen aurka borrokatuz, indarkeria eta anabasa dute aurrean berriro ere. Ez dira bakarrik kurduak arrisku bizian daudenak, baina baita eskualde hartan bizi diren arabiar, turkmenistandar, asiriar, armeniar eta yazidiarrak ere. Gure egiten dugu Europar Batasunaren deia, non adierazten den ezinezkoa dela militarki lortzea Siriako gatazkarako irtenbide iraunkorrik. Era berean exijitzen diogu Turkiari eten dezala alde bakarreko ekintza militarra eta azpimarratzen dugu ezen ipar-ekialdeko gatazka armatuek are ahulago bilakatuko dutela eskualde osoko egonkortasuna, areagotu egingo dutela zibilen sufrimendua eta desplazamendu gehiago eragingo dituztela. NBEri eskatzen diogu har dezala ekimena egoera honen aurrean ardura hartzeko, egoera honek urratu egiten baitu Nazioarteko Zuzenbidea eta berehalako arriskuaren aurrean jartzen baititu Siriako iparraldeko herritarrak. Fri, 11 Oct 2019 09:36:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Guraso bakarreko familiek jasan dezaketen pobrezia egoerak saihesteko neurriak hartzeari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11554 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio guraso bakarreko familiak sar ditzala Familia Ugariak Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Legearen aldaketan.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio pausoak eman ditzala guraso bakarreko egoerak operatiboki zehazteko kontsentsu bat lortzeko, eta, horretarako, egoera horiek zehazteko behar diren irizpideak ezarriko dituen gobernu-akordio bat susta dezala, Eusko Jaurlaritzak garatzen dituen jardueretan kontuan hartuak izan daitezen. Tue, 15 Oct 2019 08:31:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Mahai-ingurua: Pentsioen etorkizuna eta autonomoen erregimena]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11484 Datorren ostegunean, urriak 10, 18:00etan, PSE-EEren egoitzan (Errekalde Zumarkalea 27, 4. solairua, Bilbo) pentsioen etorkizunari eta autonomoen erregimenari buruzko mahai-inguru bat izango da Ezker Sozialistak antolatuta. Hauek hartuko dute parte: Carlos Trevilla, Euskadiko UGTko idazkari nagusi ohia Alberto Alonso, PSE-EEko Enpleguko idazkari exekutiboa Susana Cejudo, Bizkaiko Ezkez Sozialistaren bozeramalea Silvia Martínez, Euskadiko UPTAko idazkari nagusia Moderatzen du: Santi Reyes, Euskadiko Ezker Sozialisten bozeramailea Antolatzen du: Euskadiko Ezker Sozialista Fri, 11 Oct 2019 10:57:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Migratzaileentzako auzotasun-agiriari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11556 OSOSKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak bat egiten du Eusko Jaurlaritzak egindako Herritartasun, Interkulturalitate eta Inmigrazio alorreko V. Jarduketa Planean ezarritako helburuarekin, herritar guztien eskubide eta betebehar berdintasunaren inguruan euskal gizarte kohesionatu bat eraikitzeko oinarriak finkatzen lagunduz, goraka doan aniztasun kulturala errespetatuz eta bizikidetza klabe interkulturalean sustatuz.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrera egin dezala Plan horretan ezarritako helburuetan, aurreikusitako neurriak garatuz. Ondorioz, “Diskurtso politikoa sortzea eta kulturartekotasunaren eta immigrazioaren kudeaketa birkokatzea agenda eta jardun politikoaren leku zentral eta estrategiko batean, etorkizuneko euskal gizartea eraikitzeko giltzarri moduan (Herri Proiektua)” helburuan aurrera egiteko, eskatzen da abian jar dadila lan mahai bat, zeinak lege-esparrua aztertuko baituen inmigrazio, atzerritartasun eta bizikidetza eremuetan ahal beste eskumen autonomikotara iristea ahalbidetze aldera. Thu, 10 Oct 2019 01:38:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gastu eta inbertsio publikoei bultzada emateko ibilbide-orri fiskal eta finantzario berri bat indarrean jartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11555 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak baztertu egiten ditu Europar Batasunean hainbat urtez indarrean egondako muturreko austeritate-politikak.  Eusko Legebiltzarrak europar politika berri bati ekitearen alde egiten du, zeinak ardura-printzipiotik abiatuta, modu orekatuagoan bateratuko dituen defizit publikoaren kontrola eta enplegua sortzeko ekonomiaren berraktibatzerako beharrezkoak diren neurriak.  Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio erreformatu dezala apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa, eraginkortasunez aplikatze aldera Euskadiren errealitateari, kontu publikoen iraunkortasuna bermatuz eta egonkortasun-arauak errespetatuz. Thu, 10 Oct 2019 01:34:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Kontsumitzaile eta erabiltzaileen Estatutuaren Lege Aurreproiektuari buruz.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11553 Kontsumitzaile eta erabiltzaileen indarreko estatutua 2003ko abenduaren 31n sartu zen indarrean, beraz, 15 urte baino gehiago joan dira ordutik. Tarte horretan nabarmen aldatu dira kontsumo ohiturak, produktu berriekin eta erabiltzeko modu berritzaileekin, batik bat teknologia arloan. Gure kontsumo ohiturak, gainera, ez dute zerikusirik duela hamarkada pare batekoekin. Garai hartan, izan ere, Internet, urruneko salmentako plataformak, aplikazioak edo peer to peer ekonomia egungo kontsumo globalaren ekosistema eratzen dutenaren ernamuina besterik ez ziren.  Esan gabe doa asko handitu direla urruneko edo saltokitik kanpo egindako kontratazioak, eta zerbitzu-eskaintzaile berriak agertu dira, prestatzaileak ez bezalakoak, batez ere web-orrien bitartez, ez delarik bereizten batere erraza ez euren esku-hartzeen izaera ez euren posizio eta erantzukizun juridikoa.  Legegintzaldi honetan Kontsumobidek pauso garrantzitsuak eman ditu bere presentzia publikoa eta eginkizunak indartzen euskal kontsumitzailek defendatu eta ahalduntzeko eta horiek informaturik izateko.  Halaber, eta legegintzaldi honetan garatu duzuen plan estrategiko berriak agintzen duen eran, indartu egin dira Kontsumobideren komunikazio arloko eta foroetan, sare sozialetan eta komunikabideetan agertzeko kanpainak, Kontsumobide Euskadin kontsumo arloan erreferentea izateko apustua areagotuz, herritarrek euren eskubideak babesteko funtsezko tresnatzat ikus dezaten.  Horregatik guztiagatik, “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” legebiltzar taldeak Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuari eskatzen dio erantzuna eman diezaiola BILKURAN AHOZKO GALDERA honi: Zein dira kontsumitzaileen eta erabiltzaileek estatutuari buruzko lege berriaren aurreproiektuak euskal herritarrei eskainiko dizkien hobekuntza nagusiak? Tue, 15 Oct 2019 08:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Skolae hezkidetza-programari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11552 OSOKO ZUZENKETA Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordeak salatu egiten du hainbat sektoreren gurutzada iragan legealdian Nafarroako Gobernuak sortutako eta bultzatutako Skolae hezkidetza programaren aurka, eta baztertu egiten du programa hori judizializatzea. Era berean, Skolae hezkidetza programari aitortza egiten dio, eta babesa adierazten die auzitegira deituak izan diren proiektuaren egile eta pertsona aditu anitzei. Hezkuntza Batzordeak positiboki baloratzen du Hezkuntza Sailak egindako lana, Euskadiko ikastetxeetan berdintasuna, genero indarkeriaren prebentzioa eta bizikidetza positiboa bultzatzen jarraitzekoa, euskal hezkuntza sistemarentzat II Hezkidetza Planeko jarduerak garatuz. Duela gutxi onartutako plan hori egiteko Skolae hezkidetza programaren egileen aholku tekniko aditua izan du. Thu, 10 Oct 2019 01:15:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Gaztelagun programa birformulatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11487 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aldaketak egin ditzala Gaztelagun programan bere irismena areagotzeko eta ahal beste pertsona gazterengana iristeko. Aldaketa horiek muga ekonomiko berriak ezarriko dituzte, bai goitik, bai behetik, programako hartzaileen kolektiboak pairatzen duen diru-sarreren aldagarritasunera egokitzeko, eta adin muga txikiena 23 urtetik 18ra jeisteko, alokairurako EAEko beste udal laguntza programa batzuekin bat etorriz. Thu, 10 Oct 2019 01:12:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Harrera Morea hiru zerbitzu espezializatuak sortzeari dagokionez, 24 orduko sexu indarkeriaren biktima eta bizirik daudenentzat]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11486 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio:  1.- Euskadin ezarritako eskumen-banaketaren eremuan, eta kontuan izanik adostutako maila anitzeko arreta-sistema, indartu dadila egun indarkeria sexualeko kasuen aurrean ematen den arreta, emakumeei arreta ematen saiatzeko beren udalerrietan bertan edo handik gertuko lekuetan, 365 egunan 24 orduz.  Hori guztia, honako hauek emateko helburuaz:  Larrialdeko harrera eta arreta, emozio eustea, babes psikologikoa, erabakiak hartzkeo laguntza, fisikoki laguntzea larrialdiko osasun arretarako. Laguntza juridikoa ematea eta, biktimak salatu nahi badu, polizia-etxera edo epaitegira joateko laguntza. Laguntza psikosoziala eta aholkularitza juridikoa epe ertain eta luzean biktimentzat eta senideentzat, bai salatuta bai salatu gabe, justizia eta erreparazio osoa lortzeko bere prozesurako.  2.- Erakundearteko II Akordioaren jarraipen Batzordearen esparruan lan egin dezala dagokien erakundeekin erantzun koordinatu bat adoste aldera, lagunduko duena arreta indartzen sexu indarkeria kasuen aurrean, kontuan izanik Euskadin badauden praktika onak eta nazioarteko mailan identifikatutakoak, sexu indarkeriaren biktimen eta bizirik atera direnen ekarpenak aintzat hartuta, hala nola espezializatutako elkarteena, pertsona adituena eta Mugimendu Feministarena. Fri, 04 Oct 2019 01:11:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - TKgune programa arautzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11444 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, Lanbide Heziketako 4/2018 Legearen 7.artikuluan xedatutakoa aintzat hartuz, arautu dezala Tkgune programa. Helburua da elkarlana garatu ahal izatea Lanbide Heziketako ikastetxeen eta enpresen artean, lehentasuna jarriz enpresa txiki eta ertainei. Bi xede nagusi ditu:  1.- Berrikuntza aplikatuko eta formakuntzako ikasketa-eremuan sakontzea. 2.- Enpresa txikiek eta autonomoek egiten dituzten produktuak eta dauzkaten ekoizpen-prozesuak optimizatzea eta hobetzea, formakuntza zentroetako ekoizpen-lanak alboratuz. Fri, 27 Sep 2019 11:33:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - ETA erakunde terroristako kideei harrera, goraipamena eta omenaldia egiteko ekitaldiak eragozteko neurriak hartzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11462 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak baztertu egiten ditu espetxetik irtendako ETAko presoei handikeriz aitortza-ekitaldiak egitera, eta horiek antolatu eta sustatzen dituztenei eskatzen die bertan behera utz ditzatela biktimekiko eta haien senideen minarekiko sentsibilitateagatik, iraganaren memoria kritikoarekiko errespetuagatik, eta bizikidetza adiskidetsua eraikitzea laguntzeagatik. Eusko Legebiltzarrak eskumena duten botere publikoei berresten die beharrezkoa dela terrorismoaren eta giza eskubideen urraketen biktimei zor zaien aitortza-, egi-, justizia- eta erreparazio-politikak bermatzea. Horretarako, ezabatu ditzatela pairatutako bidegabekeriak zein eragin lekizkiekenak, eta era berean, eurekiko irainak, humiliazioa eta berbiktimizazioa ekidingo duten neurriak har ditzatela. Mon, 30 Sep 2019 11:46:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Salgaiak errepidez garraiatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11461 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak baztertu egiten ditu indarrean dauden legeen eta praxi onaren aurkako jarduerak, pertsonen osasunarentzat eta segurtasunarentzat arriskuak dakartzatenak, eta balio-kate osoan exijitu daitezkeen betebeharretatik kanpoko jarduerak ahalbidetzen dituztenak, indarrean dauden arauak urratuz bai lan alorrean, garraiokoan zein bide-segurtasunekoan.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio jarrai dezala bermatzen bete egiten direla lan alorreko arauak, eta Lan Ikuskaritzako eta Gizarte Segurantzako kanpainetan sar ditzala errepidezko merkantzia-garraio enpresak. Eusko Legebiltzarrak Segurtasun Sailari eskatzen dio eutsi diezaiola bere lanari, garraio sektoreari zuzenduta trafiko eta bide-segurtasun arauak betetzeko. Horretarako, egoki deritzon jarduera guztiak egin ditzala helburu horretarako kontrol eta inspekzioaren alorrean. Mon, 30 Sep 2019 11:43:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Etxeko langileek Gizarte Segurantzan egoki kotizatzen dutela ziurtatzeko presazko neurriak hartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11443 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gobernuari eskatzen dio berretsi dezala C189 Hitzarmena, 2011ko etxeko langileei buruzkoa.  Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio jarrai dezala pertsona langileak informatzen kotizazio-eskubideei buruz, eta pertsona ekitzaileak kotizazio-betebeharrei buruz. Fri, 27 Sep 2019 11:29:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Erakundearteko koordinazioarekin erlazionatzea lan baldintzak kontrolatzeko eta lan arloko araudia betetzeko Euskadin.]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11442 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Lan eta Justizia Sailari eskatzen dio:  Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren bidez –hori da lan-baldintzak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eskumena duen bakarra- jarrai dezala kanpaina handiak egiten aldi baterako edo lanaldi partzialeko kontratuak berrikusteko. Kanpaina horiek emaitza benetan onak lortzen ari dira. Jarrai dezala Lan Ikuskaritzako Zerbitzuak indartzen. Helburua da funtsezko tresna izaten jarraitzea, bermatzeko bai kalitatea, bai laneko legeak betetzen direla. Fri, 27 Sep 2019 11:25:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Berotegi-efektua eragiten duten gasen bilakaerari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11441 OSOKO ZUZENKETA 1.- Eusko Legebiltzarrak, larrialdi klimatikoko egoeraren aurrean, bat egiten du Eusko Jaurlaritzaren  klima-aldaketaren larrialdiari buruzko adierazpen instituzionalarekin, eta konpromisoa hartzen du beharrezko lege- eta aurrekontu-ekimen sustatu, bultzatu eta adosteko, klima larrialdearen aurrean erabakiz eta premiaz jardute aldera.  2.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta euskal erakunde guztiei eskatzen die, bakoitzak bere eremuan, planak eta politikak egin ditzatela, ahalik eta azkarren –eta, beranduenez, 2050erako- lortzeko Euskadiko Autonomia Erkidegoa karbonoan neutraltasuna, hala nola ekintza guzti horiek izan dezatela beharrezko erakundearteko koordinazioa eta partehartze sozial zabala Fri, 27 Sep 2019 11:18:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Agerraldi eskaerak Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Lege-proiekturako (11\09\01\00\00015)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11466 Behean sinatzen duten legebiltzar taldeek honako hauen agerraldia eskatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzko Lege-proiektuaren gainean, Ganberan indarrean dagoen Erregelamenduari jarraituz:  Iñaki Arriola López, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua. Elena Moreno Zaldibar, Ingurumeneko sailburuordea. Iván Pedreira Lanchas, Ingurumen Administrazioaren zuzendaria. Carlos Sánchez, Ingurumen Saileko Zerbitzu Juridikoaren teknikaria. Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, Nafarroako Unibertsitateko Administrazio Zuzenbideko irakasle titularra. José Antonio Galera Carrillo, Arabako Ingurumen eta Hirigintzako foru diputatua. Koldobike Olabide Huelga, Legazpiko alkate eta Eudeleko kidea. Fri, 11 Oct 2019 10:55:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Agerraldi eskaerak Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Lege-proiekturako (11\09\01\00\00014)]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11463 Behean sinatzen duten legebiltzar taldeek honako hauen agerraldia eskatzen dute Euskadiko natura ondarea kontserbatzeko lege-proiektuaren gainean, Ganberan indarrean dagoen Erregelamenduarekin bat etorriz:    Iñaki Arriola López, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua. Elena Moreno Zaldibar, Ingurumeneko sailburuordea. Aitor Zulueta Telleria, Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria. José Ramón Díez López, EHUko Matematikaren eta Zientzia Esperimentalaren Didaktika Saileko zuzendaria. Elena Unzueta, Bizkaiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatua. José Ignacio Asensio, Gipuzkoako Ingurumen diputatua. José Antonio Galera Carrillo, Arabako Ingurumen eta Hirigintzako foru diputatua. Imanol Lasa Zeberio, Gipuzkoako Ekonomia Sustapena, Turismo eta Landa Inguruneko diputatua. Fri, 11 Oct 2019 10:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko umeen eskola-garraioa 2019-2020 ikasturte-hasieratik bermatzeko neurriak hartzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11342 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Hezkuntza Sailari eskatzen dio araudia egokitzea amaitu bitartean -69/2015 Dekretua- ikastetxeetako zuzendaritzek jarrai dezaten plaza baimenak ebazten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikasleen eskola-garraio premiei erantzuteko. Thu, 19 Sep 2019 10:54:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Antzuolako herri-eskolako proiektuari jarraikortasuna emateko premiazko neurriei buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11341 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Antzuolako Herri Eskolako hezkuntza proiektuaren jarraikortasuna bermatzeko bertako lanpostuak berezitzat izendatu eta hala har ditzala langile hornikuntza prozeduretan. Thu, 19 Sep 2019 10:52:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Bilboko Zabalburu ikastetxeko Logistika eta Garraioa zikloan A eredua bermatzeari buruz ]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11340 OSOKO ZUENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen Euskadiko Lanbide Heziketako 4/2018 Legean oinarrituz bermatu dezala euskal hizkuntzaren presentzia normalizatua lanbide heziketaren sisteman, hizkuntza alorreko xedapen orokorrak aplikatuz, hezkuntza-jarduerak egiten dituztenek bi hizkuntza ofizialak modu egokian menperatzeko, horretarako euskara eta gaztelaniaren eredu elebiduna zabalduz. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen, lanbide heziketako hizkuntza planifikazioaren esparruan, eta ikastetxe bakoitzaren hizkuntza ereduaren egitura errespetatuz, jarrai dezala A ereduaren eskariari erantzuna ematen, eskari hori dagoen neurrian Thu, 19 Sep 2019 10:50:00 GMT <![CDATA[DOKUMENTUA - Ulia eta Jaizkibelgo itsas-ingurunearen babesa bultzatzeari buruz]]> http://www.socialistasvascos.com/nodo.php?lang=2&tipo=3&ID=11339 OSOKO ZUZENKETA Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio Estatuko Administrazio Orokorraren aurrean bultzatu dezala beharrezko neurriak hartzea Jaizkibelgo eta Uliako itsas-ingurunea babesteko eta eskatzen dizkion azterlanak bere eskura jartzea. Eusko Legebiltzarrak Trantsizio Ekologikorako Ministerioari eskatzen dio ahalik eta lasterren beharrezko azterketa eta tramiteak egin ditzan Jaizkibel eta Ulia pareko itsas-ingurunea babesteko, bai dagoeneko babestutako lur inguruen jarraipen-azterketaren bidez, bai itsas babeserako inguru berri bat sortuz, itsasertzeko inguru hau bere gain hartuko duena. Thu, 19 Sep 2019 10:46:00 GMT